nieuws

Extra 1,2 miljard spoor en wegen

bouwbreed Premium

Dat het kabinet echt van zins is iets te doen aan het verstopte wegennet moet blijken uit het feit dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat weer ergens extra geld heeft gevonden. Maar liefst 1,2 miljard euro is tot 2020 te besteden aan het spoor en de wegen.

Minister Eurlings (verkeer) begon zijn toespraak tijdens de presentatie van de Mobiliteitsaanpak gisteren in grafstemming. Met een doodgraversgezicht vertelde hij de aanwezigen over de rampspoed van een dag eerder. “568 Kilometer file beste mensen! 568 Kilometer op een dinsdag in de herfstvakantie! Dat vraagt om ambitieuze maatregelen.”
Om vervolgens meteen uit de doeken te doen dat zijn ministerie tot 2020 nog eens ruim 1,2 miljard euro extra investeert om de Nederlander “vlot en veilig van deur tot deur” te laten reizen.
Dat bedrag komt volgens hem nog eens bovenop de 2,8 miljard die al op Prinsjesdag aan de begroting voor 2009 werd toegevoegd. “Ofwel, 4 miljard bóvenop het geld dat voor de Nota Mobiliteit beschikbaar is”, straalt de trotse minister. Het geld blijkt afkomstig uit potjes die ooit ergens anders voor bedoeld waren. Zo blijft er bij de aanpak van de A6-A9 geld over dat Eurlings nu kan inzetten. Van de 1,2 miljard gaat 878 miljoen naar wegen.
Eerder lekte al uit dat alle snelwegen in de Randstad 2 keer 4 rijstroken krijgen, alle verbindingswegen náár de Randstad 2 keer 3 rijstroken en dat er op veel N-wegen straks 100 kilometer per uur gereden mag worden. Eurlings: “Want in tegenstelling tot de ons omringende landen hebben wij geen uitwijkmogelijkheden als er ergens iets gebeurt. Wij missen een echte ‘backbone’. Daarom heeft een kleine opstopping altijd grote gevolgen. Dit is echt een investering in de robuustheid van ons wegennet.”
Eurlings verdedigt de miljoenenuitgave met het argument dat “de meeste van onze wegen 40 tot 45 jaar geleden zijn aangelegd. Sindsdien is er niets meer gebeurd.”
Reisinformatiesysteem
De rest van het geld gaat op aan extra investeringen in regionaal openbaar vervoer (200 miljoen), regionaal spoor (80 miljoen), mobiliteitsmanagement (40 miljoen) en een reisinformatiesysteem (30 miljoen). Met dat laatste wordt het volgens staatssecretaris Huizinga mogelijk “om vooraf exact te zien hoe lang een reis duurt, wat het kost en hoe veel vervuiling het gekozen vervoermiddel veroorzaakt.”

Reageer op dit artikel