nieuws

Een attente aannemer gebruikt een checklist

bouwbreed Premium

ProRail en Bouwend Nederland nemen voortaan met een checklist nauwgezet gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een goede omgang met de buren van bouwprojecten. Van Hattum 0x26 Blankevoort en Haverkort Voormolen brengen in Vleuten de nieuwe richtlijnen als eerste in praktijk.

“Voor ProRail is de relatie met de omgeving van groot belang”, zegt Patrick Buck van ProRail. “Voor onze reputatie en onze ambitie gezien te worden als een goede en sympathieke buurman. Maar ook om de realisatie van een project vlot en zonder incidenten te laten verlopen”.
De zes A4’tjes tellende checklist De Attente Aannemer is ontsproten aan de vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland. Twee jaar geleden al werd intern over het onderwerp gestoeid, om uiteindelijk aan de hand van de afstudeerscriptie van Astrid Bolle een mening te vormen. “De nieuwe contractvorm design 0x26 construct vraagt meer verantwoordelijkheid van de aannemer”, stelt voorzitter Harry Kruizenga van de vakgroep Civiele Betonbouw. “Voor een groot aantal tijdelijke vergunningen is de aannemer verantwoordelijk, waarna de definitieve vergunningen vaak op het bord komen van de opdrachtgever. Beide moeten daarom optreden naar de omgeving en informeren wat en hoe gebouwd wordt”.
In de bedoeling ligt dat alle bij Bouwend Nederland aangesloten aannemers de checklist De Attente Aannemer zullen gebruiken. ProRail van zijn kant zal de werkwijze in zijn nieuwe contracten opnemen.
“De checklist is geen garantie”, waarschuwt Patrick Buck. “Projectcommunicatie moet je doen vanuit de overtuiging dat de omgeving belangrijk is. De omwonenden hebben recht op betrokkenheid, op oog voor hun belangen en respect”.

Verantwoordelijkheden

In de gisteren bij het spoorproject Vleuten/Amsterdam Rijnkanaal gepresenteerde checklist worden helder verantwoordelijkheden vastgelegd. Aan de opdrachtgever is het opstellen van een algemeen communicatieplan, het vaststellen van de doelgroepen en het uitdragen van de boodschap. De bebording van de omleidingsroutes daarentegen ligt zonneklaar bij de aannemer.
Terwijl bij de werkvoorbereiding vooral de opdrachtgever aan zet is, komt bij de uitvoering nadrukkelijk de aannemer in beeld. Bij het plaatsen van verlichting bijvoorbeeld, de afzetting van het terrein voor onbevoegden en het voorkomen van waterverontreiniging. Op het vlak van de netheid accepteert de aannemer taken ten aanzien van het schoonhouden van wegen en terreinen plus het voorkomen van overlast door stof en zand.

Reageer op dit artikel