nieuws

Discussie over toekomst Amsterdam

bouwbreed Premium

De gemeente Amsterdam wil de komende twintig jaar tot 70.000 woningen bijbouwen. De inrichting van de stad en de toekomstige bouwlocaties worden vastgelegd in een nieuwe structuurvisie. Definitieve vaststelling daarvan is voorzien eind 2010.

De bouw van zoveel nieuwe woningen plaatst Amsterdam voor grote dilemma’s, zo meent verantwoordelijk wethouder Van Poelgeest. De gemeente wil niet alleen meer mensen huisvesten. Er moet ook voldoende ruimte overblijven voor de vestiging van bedrijven. Verder wil Van Poelgeest natuurgebieden, zoals de Amstelscheg en veenweidegebied Waterland, sparen. Niet op de laatste plaats streeft het gemeentebestuur naar meer klimaatbestendigheid, betere luchtkwaliteit en uitbreiding van de mogelijkheden voor wateropslag. De stad beschikt niet meer over grote nieuwe uitleglocaties.

IJ-oever

Het merendeel van de toekomstige bouwproductie krijgt een binnenstedelijk karakter. De Noordelijke IJ-oever geldt daarbij als de belangrijkste ontwikkellocatie, maar uit­brei­ding daar is tegelijkertijd ingewikkeld. “Door het bouwen van woningen en kantoren en de aanleg van infrastructuur ontstaat op zich geen wereldstad. De ruimtelijke opgave moet aansluiten bij de belangen en behoeften van mensen”, aldus de wethouder.
Het gemeentebestuur wil daarom samen met de buurgemeenten en de stadsdelen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties een antwoord vinden op de belangrijkste vragen. Vanaf deze week wordt een begin gemaakt met een serie gesprekken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Reageer op dit artikel