nieuws

Digitaal onderhoudsbeheer gww spaart tijd en geld

bouwbreed Premium

Onnodige investeringen in het onderhoud van gww-objecten kunnen worden voorkomen met het nieuwe onderhouds­managementsysteem van I-Real uit Doetinchem. Alle onderhoudsinformatie van gemeenten en waterschappen over bijvoorbeeld (riool)gemalen, pompinstallaties en overstorten is gebundeld in één softwareprogramma dat via internet wordt ontsloten.

Veel gemeenten zijn het overzicht kwijtgeraakt van de onderhoudsstatus van vele honderden pompinstallaties in hun gemeente. Er gebeurt veel op ad-hoc basis. Als de rode lamp op een rioolgemaal gaat branden, wordt een externe of interne servicemonteur erop afgestuurd om de storing te verhelpen. Volgens directeur Eric Heersink van I-Real gebeurt dat elk weekeinde in een gemeente. Tot hun afgrijzen moeten ambtenaren zich door stapels werkbonnen en facturen van het servicebedrijf heenworstelen waarbij het overzicht ver te zoeken is. Veel gemeenten zijn volgens Heersink totaal afhankelijk geworden van de leverancier van de rioolinstallaties, omdat ze geen weet hebben waarom, wanneer en welke mankementen er zich afspelen. Een riskante ontwikkeling die onnodig veel geld en tijd kost.

Internet-applicatie

Het programma H2gO Onderhoudsmanagement biedt alle informatie over het onderhoud van rioolinstallaties overzichtelijk in één omgeving aan. Voor waterschappen betreft het onderhoud aan de stuwen, gemalen, meetpunten en overige objecten (bruggen en sluizen). Het programma is toegankelijk voor zowel de opdrachtgevers als hun toeleveranciers, dus de stapel werkbonnen en facturen kunnen overboord worden gegooid. In het programma worden ter plekke in een PDA of laptop alle gegevens van de installatie ingevoerd. Bij een inspectie voert de monteur onder meer de aard van de storingen, een uren- en kilometerregistratie en materiaalgebruik in. Foto’s van het inwendige van het rioolgemaal, perceelaansluitkaarten, schema’s en bedieningsvoorschriften van het object kunnen digitaal worden bijgevoegd. Voor de exacte vindplaats van het object maakt de monteur gebruik van een geïntegreerde GIS-viewer.
De gemeente kan aan de hand van de ingevulde digitale formulieren rapporten uitdraaien. Op basis van de input genereert het onderhoudsmanagementsysteem zelfstandig de meerjarenbegroting waarin het programma de noodzakelijke investeringen invult. Verder wordt in de software een logboek bijgehouden van mankementen in het verleden, waardoor een goede onderhoudsplanning kan worden opgesteld.

Inzicht

“Zodoende krijgt de gebruiker bijvoorbeeld inzicht in de status van het rioolstelsel. Verder wordt het eenvoudig om een budgettering voor de komende jaren op te stellen. Mankementen kunnen beter worden voorspeld, waardoor onnodige investeringen achterwege blijven”, stelt Heersink vast.
Het onderhoudsmanagementsysteem fungeert stand-alone of kan worden gekoppeld aan H2GO-Basis, een telemetrie en procesinformatiesysteem dat objecten in oppervlakte- en afvalwaterinfrastructuren op afstand monitort. Middels PLC’s of dataloggers en GPRS-communicatie wordt statusinformatie doorgeseind naar de server van I-Real. De software van het bedrijf werkt met open protocollen, dus het verstaat zich met elk ERP-pakket van een gemeente of waterschap.
Digitaal informatiemanagement en beheer van rioolinstallaties voor zowel het monitoren als het onderhoud is volgens Heersink onontbeerlijk. “De investeringen in het rioolstelsel nemen steeds meer toe, omdat er meer inspecties plaatsvinden, wetgeving steeds meer metingen in het veld met zich meebrengt en veel gemeenten hun verouderde systemen renoveren. De politiek zal daarom veel verantwoording moeten afleggen over de noodzakelijke investeringen. Dergelijke zaken moet je staven met cijfers en feiten, anders ben je niet geloofwaardig”.

Samenwerken

I-Real presenteert het onderhoudsmanagementprogramma op de Aquatech die van 30 september tot en met 3 oktober in de RAI wordt gehouden. Volgens Heersink maken vele gemeenten en een tiental waterschappen al gebruik van het monitoringssysteem van I-Real. “Het gaat heel hard. Wij zijn ondertussen ook in België met de eerste implementaties bezig.”

Reageer op dit artikel