nieuws

‘Deltacommissie is nog te voorzichtig’

bouwbreed Premium

Hoogleraar Klimaatverandering Pier Vellinga houdt vandaag een onheilspellende inaugurele rede. Hij haalt fel uit naar de vrije markt: “De bron van de klimaatcrisis is de ongecontroleerde macht van grote spelers op die markt.”

“Als we niet snel ingrijpen loopt het nog veel forser uit de hand dan we tot nu toe dachten”, aldus de hoogleraar in gesprek met Cobouw. “Binnen 30 jaar moeten we klimaatneutraal worden, dat wil zeggen geen nettobijdrage meer leveren aan de broeikasgassen zoals kooldioxide en methaan.” Vellinga vindt het streven van Frankrijk naar een afzwakking van het Europese klimaat- en energiepakket dan ook ‘heel dom’. Frankrijk is tot eind 2008 voorzitter van de Europese Unie en stuurt aan op het gratis uitdelen van emissierechten aan bedrijven die meedoen aan de handel in emissierechten. De helft van de Europese doelstellingen zou dan buiten Europa moeten worden gerealiseerd. Het gevolg is een forse toename van de klimaatcrisis.
Volgens Vellinga komt de financiële kredietcrisis uit dezelfde bron als de klimaatcrisis. “Als we de korte termijn laten prevaleren, bijvoorbeeld om snel geld te verdienen, stevenen we af op een ingrijpende klimaatverandering met grotere gevolgen dan tot nu toe aangenomen.”

Ingrijpen

De hoogleraar vindt dat de overheid moet ingrijpen. Hij noemt in zijn rede drie aandachtspunten. Ten eerste is de situatie ernstiger dan gedacht en moet dus snel worden overgeschakeld op klimaatneutrale technologie. Ten tweede zijn de scenario’s van de nieuwe Deltacommissie aan de voorzichtige kant. De komende eeuwen wordt het 6 tot 10 graden warmer en zal de zeespiegel 6 meter stijgen. Ten slotte zou Nederland een nieuw type brede dijken moeten bouwen.
De mening van Vellinga sluit aan op die van Al Gore en milieuminister Cramer. De hoogleraar is echter tegenstander van nieuwe kolen- en kerncentrales, die niet samen zouden gaan met wind- en zonne-energie. Alleen centrales op aardgas, kolengas en biogas passen in een klimaatneutrale ontwikkeling. De kooldioxide kan dan ondergronds worden opgeslagen.
“Als we er wereldwijd in slagen in 2050 de emissie van kooldioxide met 80 procent te laten dalen, kan het smelten van de ijskappen mogelijk tot staan gebracht worden. Ook dan moeten we ons voorbereiden op een stijging van de zeespiegel van een meter.”

Reageer op dit artikel