nieuws

Controle opfouten in aanbesteding

bouwbreed Premium

In bijna elke aanbestedingsprocedure sluipen fouten. Het Aanbestedingsinstituut van Bouwend Nederland controleert momenteel alle aankondigingen en wijst de opdrachtgevers ongevraagd op missers. Binnen drie maanden staat de teller op 35.

Bouwend Nederland nagelt de opdrachtgevers ongenadig aan de schandpaal door de opdracht en de bijbehorende missers op internet te zetten. Zo berekent Katwijk te hoge bestekskosten voor het wegonderhoud en hanteert Weststellingerwerf een veel te lange gestanddoeningstermijn voor de herinrichting van de Steenwijkerweg. Woudrichem stelt tegenstrijdige eisen voor het bouwrijp maken van plan Bronkhorst en laat de provincie Overijssel steken vallen bij het puntensysteem voor de bypass IJsseldelta-Zuid.
Aanbestedende diensten reageren “verrassend goed” op de suggesties en verbeteringen, constateert Joost Fijneman, van het Aanbestedingsinstituut. “We krijgen bijna altijd een reactie terug en soms volgt al binnen een paar dagen een rectificatie van de aankondiging. Het is niet de bedoeling opdrachtgevers af te zeiken, maar te helpen bij verdere professionalisering.” De positieve reactie verklaart hij deels uit de huiver voor juridische procedures. “Want daar zit niemand op te wachten.”
Sinds drie maanden analyseert het instituut consequent alle aankondigingen. Dat blijken in 90 procent van de gevallen gww-opdrachten te zijn.
Daarbij valt op dat de Rijksopdrachtgevers hun zaakjes veelal goed op orde hebben en dat gemeenten, waterschappen en provincies de meeste fouten maken.

Zware eisen

Uit een recente analyse van alle aanbestedingen van de eerste zes maanden van dit jaar blijkt dat in 43 procent van de aanbestedingen te zware eisen worden gesteld. Opdrachtgevers blijken ook niet goed na te denken over de gestanddoeningstermijn en nodeloos twee tot drie maanden te vragen. De consequente controle levert ook statistische informatie op over gunningscriteria, varianten en de hoeveelheid fouten.

Reageer op dit artikel