nieuws

CBS: Werkloosheid neemt nog steeds af

bouwbreed

De werkloosheid in Nederland neemt nog steeds verder af. Bij technische beroepen en beveiligingsberoepen is de vraag duidelijk groter dan het aanbod.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt de werkloosheid in de periode juli – september gedaald te zijn tot 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder bedroeg het aandeel nog 4,3 procent. In de eerste zes maanden van dit jaar nam de werkloosheid gemiddeld met 4000 per maand af. In 2006 slonk het aantal nog maandelijks met 6000.
Het Centrum Werk en Inkomen meldt dat in de eerste driekwart van het jaar het aantal ingediende vacatures afnam met 2 procent. De vraag vanuit de bouwnijverheid kelderde met liefst 22 procent tot 9490 vacatures. Het CWI omschrijft de arbeidsmarkt in september voor zowel lagere als middelbare technische beroepen als zeer krap.
Het aantal werkzoekenden zonder baan in Nederland daalde van augustus op september met 0,9 procent tot 408.997. Bij de lagere technische beroepen slonk het aanbod met 1,4 procent. Bij de middelbare en hogere technische beroepen verminderde de vraag naar werk met respectievelijk 0,1 en 0,5 procent.

Contrasterend

De daling van het aantal werkzoekenden manifesteerde zich in september het sterkste in Gelderland: 2,2 procent. Hier en daar zijn echter ook de eerste sporen te zien van een oplopende werkloosheid. In Drenthe steeg het aantal werkzoekenden een fractie met 0,1 procent en in Noord-Holland met 1 procent. In de grote steden contrasteert Amsterdam met een plotselinge toename van de banenzoekers met 1,8 procent. Utrecht laat een heel ander beeld zien met een verdere afname van 1,7 procent. Ook in Rotterdam (minus 1,2 procent) en Den Haag (min 0,3 procent) nam het aantal werkzoekenden verder af.

Reageer op dit artikel