nieuws

Bouwsector op prestatiesbeoordelen

bouwbreed Premium

De bouw moet het aandurven zich te onderwerpen aan een openbaar ‘vergelijkend warenonderzoek’. Dat verhoogt de transparantie en draagt bij aan verbeteringen in de sector.

Maar liefst 98 procent van de aanwezigen bij het symposium ‘Kijk en vergelijk’ was voorstander van een ‘oliebollentest’ voor bouwbedrijven. Dat kan als bedrijven meedoen met een benchmark en de resultaten daarvan openbaar gemaakt mogen worden. Daarbij zou ook de databank van de Vereniging Eigen Huis ondergebracht bij Van Spaendonck Covalent gebruikt kunnen worden. Daarin zitten momenteel al zo’n 25 miljoen gegevens van opleveringskeuringen van de laatste vier jaar. Elk jaar groeit dat bestand.
Uit die databank kunnen op bedrijfsniveau gegevens gehaald worden over de prestaties van bedrijven die in de woningbouw actief zijn. Daarbij gaat het behalve om opleverfouten ook om zachte zaken als klanttevredenheid.
Publicatie van de gegevens draagt er volgens de aanwezigen toe bij dat bedrijven beter hun best zullen doen. “Let maar eens op wat er in de kamers van de Raden van Bestuur gaat gebeuren als blijkt dat hun bedrijf lager op de lijst staat dan ze wensen”, zei PSIBouw-directeur Henk van der Horst. Wel vonden de aanwezigen dat ook grote opdrachtgevers zich aan een benchmark moeten onderwerpen. Zij zijn het immers die via eisen en aanbestedingsbeleid de voorwaarden scheppen voor de uitvoerende bouw is de redenering.
De grootste oppositie hiertegen kwam van Piet Oskam, directeur van het Centrum voor Innovatie van de Bouwkolom. Die vindt dat de bouw wel op zijn prestaties beoordeeld kan worden, maar dan in de hele kolom. Dan moet je niet een individueel bedrijf kijken is zijn mening. Dat heeft voor hem onder meer te maken met het feit dat het aantal specialistische aannemers op een bouwplaats toeneemt evenals capaciteitsleveranciers. De hoeveelheid uitbesteed werk neemt daardoor toe waardoor het eveneens onmogelijk is een individueel bedrijf te toetsen. Het is teamwork.
Mocht de bouw niet voor openbaarheid gaan, dan blijft benchmarking belangrijk. Bedrijven kunnen dan vergelijken met een aantal topbedrijven in de sector en zien waar zij zelf nog kunnen verbeteren. Dat levert dan automatisch betere bedrijven en een betere bouw op, is de redenering.

Reageer op dit artikel