nieuws

Bonden beloven matige looneisen

bouwbreed Premium

De vakbeweging belooft voor het komende cao-seizoen 3,5 procent loonstijging te eisen. Dat moet ook gelden voor de bazen, zo is afgesproken in het Najaarsoverleg.

Ter voorkoming van een loon-prijsspiraal die dreigt in deze economisch onzekere tijden, zal de vakbeweging met zijn looneisen niet boven die van het afgelopen jaar gaan zitten. “Uitgangspunt is dat dit geldt voor alle in de arbeidsorganisatie werkzame personen”, schrijven kabinet en sociale partners in een gezamenlijke verklaring.
In ruil daarvoor daalt de WW-premie voor werkgevers en wordt de WW-premie voor werknemers op nul gesteld. Ook gaat, zoals al eerder bekend was, de btw-verhoging per 1 januari komend jaar niet door. Met deze maatregelen wil het kabinet zorgen dat de koopkracht minimaal op peil blijft.
Partijen hebben ook afgesproken zich te scharen achter het eerdere akkoord dat de FNV alleen heeft afgesloten om de ontslagvergoeding voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro, te maximeren op 1 jaarsalaris. Daarbij is afgesproken de onderhandelingsvrijheid niet aan te tasten. Alleen de bond voor middelbaar- en hoger personeel MHP wijst deze afspraak af.
Ter verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt hebben kabinet en sociale partners ook afspraken gemaakt over scholing. Daarbij wordt ingezet op inzetbaarheid van werknemers door een meer systematische en brede scholing van alle werknemers.

Samenwerking

Hierbij spelen de O0x26O-fondsen en ondernemingsfondsen een belangrijke rol door onder meer intra- en intersectorale samenwerking en financiering serieus te overwegen. In de bouw is daar enkele jaren geleden al een begin mee gemaakt door onder andere in de steigerbouw opleidingen voor werknemers richting een andere sector mee te financieren. Ook het kabinet overweegt mee te gaan werken door middelen beschikbaar te stellen ter stimulering van cofinanciering van ondernemings- en sectoroverstijgende scholing.
De wens van de vakbeweging om zzp’ers te helpen bij verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en bij pensioenopbouw, is even in de ijskast gezet. Het kabinet wil eerst een visie ontwikkelen over de positie van zzp’ers. Die visie komt als het onderzoek naar de motieven om als zelfstandige te gaan werken is afgerond. Dat zal nog dit jaar gebeuren.

Reageer op dit artikel