nieuws

Blijven we wel nadenken?

bouwbreed Premium

René Strijland stelt voor om corporatiedirecteuren die uit willen treden een soortgelijk lot te laten ondergaan als Chodorowski, die door Poetin naar Siberië is verbannen (‘Vermogens corporaties als redmiddel’, Cobouw 21 oktober 2008).

René Strijland stelt voor om corporatiedirecteuren die uit willen treden een soortgelijk lot te laten ondergaan als Chodorowski, die door Poetin naar Siberië is verbannen (‘Vermogens corporaties als redmiddel’, Cobouw 21 oktober 2008).
Amnesty krijgt het nog druk als iedereen die politici een haarbreed in de weg probeert te leggen, naar een strafkamp wordt gezonden. Gelukkig zijn we in Nederland beschaafder dan wat Strijdland voorstaat.
Ook Woningstichting Den Helder gaat mogelijk toestemming vragen het corporatiebestel te verlaten. Reden voor het uitstappen is de ongelijke behandeling van investeringsmaatschappijen en woningcorporaties inzake de vennootschapsbelasting. Als Woningstichting Den Helder dezelfde fiscale faciliteiten heeft als particulieren, wordt jaarlijks zo’n 7 miljoen euro bespaard. Dat geld wordt ingezet in herstructureringsprojecten in onze stad.
Het college van B0x26W van Den Helder staat dan ook volledig achter ons besluit eventueel uit het corporatiebestel te treden. Want het gemeentebestuur staat samen met de corporatie voor zeer grote herstructureringsopgaven in diverse wijken van Den Helder. Volgens het college neemt Woningstichting daarbij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle. Daarom is het zeer ongelukkig met het ontnemen door de overheid van de financiële middelen van de Woningstichting.
Ook de Stichting Huurdersbelang Den Helder ondersteunt ons streven het corporatiebestel te verlaten. Dat geeft aan dat deze partijen, die ons goed kennen, geen angst hebben dat door het uittreden maatschappelijk vermogen wordt ontvreemd. Of stuurt Strijland nu zowel directie van Woningstichting als gemeentebestuur en huurders oostwaarts?
Strijland vindt tevens dat corporaties twee derde van hun woningvoorraad aan de huurders moeten verkopen. Onze Woningstichting biedt in principe bijna elke huurder aan de woning te kopen. Jaarlijks maakt nog niet 1 procent gebruik van dit aanbod. Waarom? Omdat huurders kunnen rekenen. De huurder betaalt nu gemiddeld 4500 euro jaarlijks aan huur met een gemiddelde WOZ-waarde van 110.000 euro. Zou hij deze woning kopen, dan moet hij bij een rente van 5 procent zo’n 5500 euro betalen. Hiervan kan hij 32 procent aftrekken van belasting, maar hij moet ook rekening houden met 0,6 procent huurwaardeforfait. In totaal komen de nettolasten op zo’n 4000 euro-. Hij moet dan wel het onderhoud zelf betalen, gemiddeld zo’n 1750 euro per jaar per woning. Dus hij schiet niets op me de aankoop van een woning. En onze huurders kunnen in veel gevallen niet eens hypotheek krijgen, ook al zouden ze willen.
Laat Strijland eerst even goed nadenken en afkoelen voordat hij iedereen de Siberische kou instuurt.

Reageer op dit artikel