nieuws

Balletje met zender speurt riolering en leiding op

bouwbreed Premium

Met kleine zenders, bevestigd aan ondergrondse infrastructuur, is de ligging van riolering en leidingen makkelijk terug te vinden. Maar ook bovengronds kunnen ‘ID markers’ hun nut bewijzen.

ProRail en Strukton hebben al ervaring opgedaan met de ‘ID markers’. Het zijn kleine balletjes met daarin een zendertje, een spoel voor de opwekking van energie en een geheugen. Door met een ‘locator’ in de omgeving van de balletjes te zoeken, wordt de zender geactiveerd. Hij stuurt gegevens uit het geheugen naar de ‘locator’, die afgelezen kunnen worden en in een systeem ingevoerd. Niet alleen de ligging van de objecten wordt daardoor bekend, maar ook om welke balletjes het gaat, herkenbaar aan nummer of code. De kleine hoogfrequente zender kan gegevens verstrekken over de eigenschappen van het ondergrondse object, wanneer het is aangelegd, door wie en in opdracht van wie, kortom alles wat in het geheugen is opgeslagen.
Volgens de leverancier van de software en hardware, Linx Mobile Solutions in Wageningen, is de nauwkeurigheid van het systeem groter dan wat de Grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten, WION) voorschrijft.

Applicatie

Tot op de centimeter kan de locatie van een balletje worden vastgesteld. Linx Mobile Solutions heeft bovendien software ontwikkeld (2L) waarmee snel een applicatie gemaakt kan worden. Met een gps (global positioning system) en pda (personal digital assistent) met een digitale plattegrond bij de hand is het mogelijk om de gegevens direct in een registratie- of inspectiesysteem op te nemen. Elke ID marker heeft zijn eigen kenmerken, dus de ondergrondse objecten waaraan de balletjes zijn bevestigd kunnen onmogelijk verward worden.
Linx Mobile Solution, in 1996 opgericht door Stijn Raaijmakers, heeft vooral klanten in de bosbouw en landbouw. Daarnaast levert het bedrijf ook advies, software en hardware voor de inspectie van openbaar groen, verhardingen en andere elementen in de openbare ruimte. De sprong naar diensten voor de bouw is dus niet zo groot. De hardware kan tegen een stootje en het systeem is flexibel. Het systeem is bijvoorbeeld te gebruiken voor het markeren van bouwelementen die niet in het zicht vallen, zoals ankers, wapening of isolatie. Met een ‘locator’ kan een opdrachtgever dan controleren of de juiste elementen volgens afspraak zijn uitgevoerd. Bij onderhoud zijn de elementen makkelijk terug te vinden.
Linx Mobile Solutions streeft ernaar dat klanten hun systeem zelf kunnen beheren. Zij hebben zelf toegang tot de software en kunnen op basis van eigen ervaring aanpassingen doorvoeren.

Werkplaats

Het pakket 2L biedt ruime mogelijkheden en is geschikt voor alle platforms en back-office systemen. Linx Mobile Solutions heeft wel een eigen werkplaats voor onderhoud en reparatie van hardware en ontwikkeling van software. De keuze uit randapparatuur is groot, bijvoorbeeld voor plaatsbepalen en landmeten, maar ook voor wegen, meten met een schuifmaat en markeren met barcodes of ‘radio frequency identification’ (RFID) labels. Behalve de ‘locator’ levert Linx Mobile Solutions ook handheld computers, tablets en ‘ruggedized notebooks’ (laptops met een bescherming tegen vallen en stoten).

Reageer op dit artikel