nieuws

Alders zet deur open voor woningen bij A9

bouwbreed

Voormalig minister en commissaris van de koningin van Groningen Hans Alders vindt dat de beperking om in Amstelveen aan weerszijden van de A9 te bouwen kan worden opgeheven. De Kaagbaan van Schiphol veroorzaakt hier namelijk amper nog hinder.

Dat is te lezen in het advies over de toekomst van Schiphol dat Alders gisteren aan minister Eurlings (verkeer) heeft aangeboden.
In het 23 pagina’s tellende rapport stelt de voorzitter van de zogenoemde Alderstafel dat er in Amstelveen behoefte bestaat om het gebied rond de A9 te ontwikkelen als die snelweg in de toekomst is ondertunneld, zoals in een convenenant tussen het Rijk en Amstelveen afgesproken. Maar de strook grond langs de weg die de gemeente nu nog doorsnijdt, is op dit moment nog een beperkingsgebied in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). En dat wil zeggen dat er niet mag worden gebouwd wegens geluidsoverlast en veiligheidsbeperkingen, veroorzaakt door het vliegveld.
Maar die beperking kan wat Alders betreft worden opgeheven. Amstelveen kan dan een verklaring van geen bezwaar aanvragen voor de bouw van woningen in het gebied. Alders raadt de gemeente ook aan om Rijk en provincie nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Groei

In het rapport adviseert Alders verder dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot maximaal 510.000 vluchten per jaar. Verdere groei van het vliegverkeer moet worden opgevangen door de regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven volgens een nog op te stellen verdeelsleutel.
De partijen in de Tweede Kamer reageerden overwegend positief op het advies. Verschillende milieuclubs en omwonenden zijn tegen.

Reageer op dit artikel