nieuws

Aanbesteden moet je leren

bouwbreed

Dat traditioneel aanbesteden in Noord-Brabant verreweg favoriet is, zoals Cobouw voor de zomervakantie kopte, is wellicht een feitelijk juiste constatering maar volgens gedeputeerde Cora Steffens-van Nieuwenhuizen niet één zonder nuance. Aanbesteden is maatwerk.

Innovatief aanbesteden klinkt natuurlijk helemaal van deze tijd, en welke overheid wil dat niet zijn? Maar je moet het niet doen alleen omdat het sexy is om innovatief te zijn. Het moet toegevoegde waarde hebben.
In Brabant besteden wij zowel traditioneel als innovatief aan. Het is een proces dat je moet leren, er bestaat geen blauwdruk voor een geslaagde aanbesteding. Aan de ene kant van het spectrum vind je de totaal dichtgetimmerde aanbesteding, aan de andere kant de aanbesteding waarbij alles aan de creativiteit van de markt overgelaten wordt. Voor de overheidspartij staat het maatschappelijk rendement voorop, voor marktpartijen is een gezond bedrijfseconomisch resultaat van vitaal belang.

Balans

Het is zaak om daar een goede balans in te vinden. Bij aanbestedingen die dusdanig onaantrekkelijk zijn, dat ze geen of slechts een aanbieder opleveren, moet je je als aanbestedende partij ernstig achter de oren krabben of je het wel goed gedaan hebt.
Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen controle en vertrouwen. Vrijheid voor creativiteit moet niet te veel worden ingepekt. Kijk bijvoorbeeld naar de creatieve oplossingen die uit het bedrijfsleven zijn voortgekomen om overlast tijdens wegwerkzaamheden te beperken. Dat had de overheid nooit zelf kunnen bedenken.
Welke inkoopstrategie hanteer je zodat uiteindelijk de juiste prijs/kwaliteitverhouding gegenereerd kan worden (best value for taxpayers money)? Het behoud van controle en het beperken van de risico’s zijn noodzakelijke randvoorwaarden om de kosten beheersbaar te houden. Innovatief aanbesteden is zeker interessant wanneer het de combinatie van technische en maatschappelijke aspecten betreft. Maar dat is niet altijd het geval.
Het proces van het innovatief aanbestede product moet een betere verhouding tussen prijs en prestatie tot stand brengen dan traditionele oplossingen. Alleen dan versterken de private partijen hun positie op de afzetmarkt. Die verbetering kan te maken hebben met nieuwe technologie, nieuwe organisatievormen danwel samenwerkingsverbanden. Wanneer een aannemer geen rol heeft bij een integrale (innovatieve) oplossing, is het voor hem onaantrekkelijk om mee te denken. Zeker niet in alle aanbestedingen is er een noodzaak tot integrale oplossingen. Dat betekent dat wij, zeker bij kleinere standaardprojecten, nog altijd de voorkeur hebben voor traditioneel aanbesteden. Daar is niks mis mee.

Meerwaarde

Als verkeersgedeputeerde ben ik mij ervan bewust dat er een meerwaarde is wanneer je marktpartijen vroegtijdig in een proces betrekt. Overheid en bedrijfsleven hebben een gezamenlijk belang om infrastructuur snel uit te kunnen voeren. Zo is Europese regelgeving en de nationale vertaling daarvan, voor beide partijen een lastige materie. Ook daarin moeten we elkaar weten te vinden.
Regelgeving rondom (Europees) aanbesteden is ook voortdurend aan verandering onderhevig. Overheid en bedrijfsleven hebben beiden belang bij soepel lopende procedures en kunnen elkaar daar ook bij helpen door op hoofdlijnen kennis en ervaring uit te wisselen.
Aanbesteden is geen kwestie van óf-óf maar een én-én-verhaal, afhankelijk van de aard van het project maak je een verantwoorde keuze.

Reageer op dit artikel