nieuws

Zorgen over plan Willemsoord

bouwbreed

De Nederlandse Offshore-organisatie (Nogepa) overlegt met de gemeente Den Helder over woningbouwplannen op de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Nogepa vreest dat woningbouw op Willemsoord ontoelaatbare druk zal uitoefenen op de offshorebedrijven in Den Helder. Daarom wil de organisatie dat de gemeente afziet van het bouwen van huizen op die plek.

De Nederlandse Offshore-organisatie (Nogepa) overlegt met de gemeente Den Helder over woningbouwplannen op de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Nogepa vreest dat woningbouw op Willemsoord ontoelaatbare druk zal uitoefenen op de offshorebedrijven in Den Helder. Daarom wil de organisatie dat de gemeente afziet van het bouwen van huizen op die plek.
De offshorebedrijven zijn ongerust over de normen voor geluidshinder die de woningbouw met zich meebrengt. Onderzoek van advocatenkantoor Stibbe heeft inmiddels uitgewezen dat Woningbouw op Willemsoord valt onder de zogeheten zeehavennorm uit de Wet geluidhinder. “De zeehavennorm geeft een norm van maximaal 60 decibel voor het bouwen van woningen binnen een bestaande zone rondom een industrieterrein met activiteiten die zeehavengebonden zijn als aan bepaalde voorwaarden is voldaan”, meldt de gemeente. “Daarmee is de wettelijke weg voor het bouwen van circa 300 woningen op dit terrein vrijgemaakt.” Niettemin is overleg noodzakelijk.
De voormalige Rijkswerf dateert uit het begin van de negentiende eeuw.

Reageer op dit artikel