nieuws

Zandwinning in ‘Over de Maas’ Alphen

bouwbreed Premium

Nederzand Projectmanagement gaat zand winnen in het natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ in Alphen. Dat zijn het bedrijf en de gemeente West Maas en Waal overeengekomen.

Nederzand Projectmanagement gaat zand winnen in het natuurontwikkelingsproject ‘Over de Maas’ in Alphen. Dat zijn het bedrijf en de gemeente West Maas en Waal overeengekomen.
In de periode 2009 tot 2018 zal hier 15 miljoen ton industriezand worden geproduceerd. Daarna wordt de locatie ingericht als natuurgebied. Volgens de gemeente blijft de overlast voor omwonenden binnen de wettelijke grenzen. De plannen zijn echter nog niet definitief. Vanaf half september worden de ontwerpen van de vergunningen en het bestemmingsplan openbaar. Vanaf dat moment kunnen nog bezwaren tegen de voornemens worden ingebracht.
De plannen hebben een lange voorgeschiedenis. Al in 2001 werden plannen gesmeed voor zandwinning in een gebied, dat bekend stond onder de naam zandwinlocatie F3b. De provincie ging toen niet akkoord. Daarop stapten de zeven zandwinners die in Nederzand zijn verenigd naar de rechter. Ze wilden een schadevergoeding van een miljoen euro maar werden door de rechter in het ongelijk gesteld. Het nieuwe zandwinproject dient als vervanger van F3b.

Reageer op dit artikel