nieuws

Wonderpoeder Power Cem wacht nog op zijn ontdekking

bouwbreed Premium

Wonderpoeder PowerCem waagt een nieuwe poging de wereld te veroveren. Uitvinder Robin de la Roij heeft de hulp van ingenieursbureau Arcadis ingeroepen om zijn vondst stevig in de markt te zetten.

Prachtig product, schitterende vergezichten. Waarom mengt iedereen om lichter te bouwen niet al jaren een snufje PowerCem in zijn beton? “Het antwoord op die vraag is niet zo simpel”, reageert projectmanager Taco de Boer van Arcadis. “Met de actieve marketing zijn we nog niet begonnen. Eerst kijken, onderzoeken. Vallen de toepassingen binnen de regelgeving van een land? Je bewandelt diverse onderzoekstrajecten naar de verschillende eigenschappen”.
De Boer zegt dat het onderzoek tot dusverre alleen nog maar positieve resultaten heeft opgeleverd. Helemaal niets slechts ontdekt? Nou ja, wel is een leercurve doorlopen wat betreft het verkrijgen van de juiste samenstelling.
“Ik kan niet anders zeggen, over het product ben ik aangenaam verrast. Ook de Technische Universiteit Delft staat verbaast te kijken. Delft spreekt van een flexibel cementgebonden materiaal”.

Samenwerking

Robin de la Roij startte in 1996 in Moerdijk zijn bedrijf PowerCem Technologies. In de jaren die volgden zou hij in nauwe samenwerking met de universiteit in de Britse stad Birmingham steeds meer toepassingen van zijn wonderpoeder ontdekken. Te veel eigenlijk om te behappen. De gepatenteerde stof ontstaat in de reactie van dertien alkalische stoffen en zeolieten plus een effectieve katalysator. Na gebruik ontstaan onder de elektronenmicroscoop goed zichtbare zeewierachtige structuren met bijzondere eigenschappen die sterkte, flexibiliteit en thermische weerstand duidelijk verbeteren. Het aantal patenten heeft de grens van dertig al bereikt.
Strategie van Arcadis is om de diverse toepassingen stapsgewijs voor het voetlicht te brengen. Eerst maar eens RoadCem, daarna ImmoCem (om reststoffen op te ruimen), ConcreCem (ter verbetering van beton en mortel) en NucliCem als oplossing voor radioactieve problemen. Voorbeeldprojecten moeten de toekomstige gebruikers vertrouwen geven. Want met onbewezen nieuwlichterij heeft voorzichtig Nederland niet zo veel op. “Met de hoge standaards en strenge wetgeving in ons land ben ik eigenlijk wel blij”, zegt De la Roij. “Als je voldoet aan de regels in Nederland, kun je in principe met je product overal in de wereld terecht”.
De variant RoadCem is ontwikkeld voor wegenbouw en stabilisatie. Dankzij de langdradige kristallijne verbindingen stijgt de druksterkte en flexibiliteit van de verbindingen aanzienlijk. Het scala van toeslagstoffen neemt toe tot (afval-)producten die normaliter niet te gebruiken zijn.
De la Roij claimt dat met het middel een besparing van de uitstoot CO2 te bereiken is van 66 kilogram per vierkante meter. Immers, het poeder maakt een effectief gebruik van bindmiddel cement mogelijk.

Versterking

De productie van een ton portland cement vergt 5,1 gigajoule aan energie, het equivalent van een emissie van 1200 kilo kooldioxide.
Omdat RoadCem zich in principe met vrijwel alle materialen laat mengen, zijn wegconstructies op basis van het lokale bodemmateriaal mogelijk. Denk ook aan de versterking van dijken en bermen. Als alle parameters kloppen, kunnen de transportkosten fors omlaag.
Na de (her-)introductie van RoadCem deze herfst krijgt ImmoCem de volle aandacht. Het product richt zich op het onschadelijk maken en hergebruiken van verontreinigde grond en slib. Vormvast gemaakte verontreinigde materialen voldoen als bouwstof categorie 1 van het Bouwstoffenbesluit.

Reageer op dit artikel