nieuws

Westland bereidt aan leg waterwijk voor

bouwbreed Premium

De gemeente Westland heeft plannen om tussen Naaldwijk en ’s Gravenzande een waterwijk aan te leggen. De ruimte voorziet in 1200 – drijvende – woningen.

Het college van B en W hoopt dat de bouw eind 2009 begint. Het legt het ontwerp-bestemmingsplan, zo is de verwachting, voor aan de gemeenteraad in de vergadering van volgende maand. Als een meerderheid dan even enthousiast blijkt als het dagelijks bestuur, is de zaak beklonken.
Het wijk Het Nieuwe Water komt in het diepst gelegen deel van het Westland. Dat is nu grotendeels in gebruik als glastuinbouwgebied. Maar telkens als het flink regent, ontstaat daar wateroverlast. In Het Nieuwe Water zal hiervan geen sprake zijn. Woningbouw gaat er hand in hand met waterberging, recreatie en verbetering van het ecosysteem.
Gemikt wordt op een capaciteit voor piekberging van minimaal 75.000 kubieke meter.

Piekcapaciteit

De wijk wordt aangesloten op het boezemwater, dat volgens de gestelde norm 35 centimeter mag stijgen. De betrokken ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland stelt zodoende vast dat voor de verlangde piekcapaciteit 23 hectare vereist is.
Het beoogde gebied is 67 hectare groot. De woningen stijgen en dalen mee met het waterpeil maar zijn niet vergelijkbaar met een woonark. Ze zijn allemaal per auto bereikbaar en krijgen ook drijvende buitenruimte. Door de verbinding met het vaarwegennet in de buurt, is heel Nederland per boot binnen bereik.
De wijk past in de visie Greenport Westland 2020. Daarin zijn voor dit economisch belangrijke gebied ook kwaliteitseisen gesteld op het gebied van wonen en recreatie. Minpuntje voor de drijvende wijk: aankleden met bomen is er niet bij.

Reageer op dit artikel