nieuws

Werkvoorraad bedrij ven loopt snel terug

bouwbreed

Bouwbedrijven hebben de omvang van hun orderportefeuilles hard zien dalen. Dat constateert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in haar maandelijkse conjunctuurmeting.

Hoofdaannemers hadden begin september gemiddeld voor 8,1 maanden werk op de plank liggen. Dat is 0,4 maand minder dan eind juli. De daling deed zich voor in zowel de burgerlijke- en utiliteitsbouw (b0x26u) als de grond-, water- en wegenbouwsector (gww). In de wegenbouw nam de omvang van het opdrachtenboek het hardst af: met 0,6 maand naar 6,2 maanden.
Volgens het EIB is een daling van de werkvoorraad na de bouwvakantie op zich niet ongewoon. De rekenmeesters van de bouw sluiten echter niet uit dat er meer aan de hand is. “Sinds april 2008 is in de b0x26u en de gww een lichte neerwaartse trend waar te nemen. Dit zou een eerste signaal kunnen zijn dat ook in de bouw de gevolgen van de stagnerende groei van de economie merkbaar zijn. Komende maanden zullen de cijfers duidelijk moeten maken of dit daadwerkelijk het geval is”, aldus het EIB.
Het aantal woning- en kantorenbouwers, dat komende tijd verwacht extra personeel aan te zullen trekken, neemt af. Eind augustus overwoog 15 procent van de bedrijven in de b0x26u nieuwe werknemers aan te nemen; een maand eerder was dat nog 27 procent.
In de wegenbouw denken juist steeds meer ondernemingen aan uitbreiding van hun personeelsbestand. Hun aandeel steeg van 6 tot 34 procent. “Dit ondanks de scherpe afname van de orderportefeuille in deze sector”, aldus het EIB. Een verklaring voor deze opmerkelijke ontwikkeling heeft het onderzoeksbureau niet.

Prijsverhoging

Ruim 40 procent van de aannemers voorspelt dat de afzetprijzen komende maanden zullen stijgen. Slechts 1 procent voorziet een daling. Wegenbouwers zijn het meest geneigd om hun prijzen op te voeren: 45 procent gaat uit van een prijsverhoging.
Meer dan 20 procent van bouwonderneming ziet projecten stagneren. Meest genoemde oorzaken zijn procedurele vertragingen, personeelstekorten en een gebrek aan orders. Financiële problemen leiden zelden tot stagnatie van bouwwerken.

Reageer op dit artikel