nieuws

Weerbarstige schuiven moeizaam op hun plek

bouwbreed

De tunnel voor de Noord-Zuidlijn doorboort de waterkering ten noorden van het IJ en moet dus in noodgevallen kunnen worden afgesloten. Het inhijsen van twee schuiven als feestelijke afsluiting van de werkzaamheden in Amsterdam-Noord bleek lastiger dan gedacht.

> vervolg van pagina 1
De projectorganisatie Noord-Zuidlijn had de hijsklus aangekondigd als de voorlopige afronding van de werkzaamheden aan de in situ tunnel. Daarom was gisteren de pers aanwezig op de bouwplaats naast de Sixhaven. Want het inhijsen van een 26 ton zware staalconstructie levert altijd mooi beeldmateriaal op, terwijl het eigenlijk niet mis kan gaan.
Toen de pers gisterochtend arriveerde, stonden onderaannemers Jansen Venneboer en kraanbedrijf BKF al te popelen om aan het werk te gaan. De stroppen waren gemonteerd aan de hijsogen, het wachten was alleen op een seintje van de projectorganisatie om de deuren op hun plek te zetten.

Extreem

In de directiekeet stak contractmanager Rene de Boer van de projectorganisatie echter eerst een verhaal af over het hoe en waarom. Dat de twee deuren alleen in zeer extreme omstandigheden nodig zijn. Bijvoorbeeld als een zeeschip bovenop de zinktunnel zou stranden en de tunnel lek zou slaan. Daardoor zou Amsterdam-Noord via de tunnel onder water kunnen lopen. In geval van een dijkdoorbraak in Amsterdam-Noord gecombineerd met een zeer hoge waterstand op het IJ zou zelfs de Amsterdamse binnenstad blank kunnen komen te staan. Als de tunnelbuis niet tijdig afgesloten zou kunnen worden. Jansen Venneboer fabriceerde daarom de afgelopen tijd twee schuiven in opdracht van combinatie Heijmans / Strukton.

Kraanmachinist

Toen alle camera ’s eindelijk stonden opgesteld en BKF mocht gaan hijsen, hing de eerste deur in mum van tijd boven de sponning. Maar verder dan een meter zakken wilde hij niet. De kraanmachinist tilde het stalen gevaarte een stukje op, liet hem weer zakken, in de hoop dat hij zijn eigen weg zou zoeken, maar hij bleef weer op ongeveer hetzelfde punt steken.
De diagnose was snel gesteld: de stroppen waar het gevaarte in hing waren niet even lang, waardoor de deur scheef hing. En aangezien de bijna 8 meter brede stalen deur aan weerszijden maar 2 centimeter speling had zette hij zich klem op de kunststof geleidingsblokken.
BKF stelde voor hijskettingen te gebruiken. Daarmee kon beter gesteld worden. Maar de meegebrachte hijsketting wekten ook twijfel. Voor de zekerheid zou Jansen Venneboer een paar millimeter van de geleidingsblokken afschaven. Maar het materiaal bleek dermate hard dat de schaaf direct bot werd. De blokken moesten worden gedemonteerd en behandeld in de vandiktebank in de bouwkeet verderop. Zo was er telkens weer wat. Na een paar uur vertraging en wat ongemakkelijk schuifelen voor de camera’s zaten de twee deuren uiteindelijk – uren later dan gedacht – op hun plek.

Reageer op dit artikel