nieuws

Wederomverzakkingen Vijzelgracht

bouwbreed

Een dag nadat Max Bögl het ontgraven van de bouwkuip hervatte, verzakten weer vier huizen langs de bouwput van station Vijzelgracht. Het lek zou dit keer niet te wijten zijn aan problemen met een voegplank in de diepwand.

Net als in juni gaat het weer om een blokje monumentale wevershuisjes uit de 17de eeuw. Die zijn gefundeerd op de eerste zandlaag, zo’n 12 meter beneden maaiveld. De diepwandconstructie voor het ondergrondse station reikt tot -45 meter in de Eemklei. Daarbinnen wordt de put ontgraven tot zo’n 30 meter.
Maar zover was Max Bogl woensdagmiddag nog lang niet. Toen in juni de werkzaamheden werden stilgelegd was de aannemer gevorderd tot -13 meter NAP. Woensdagmiddag kan de aannemer nauwelijks veel verder zijn geweest. Het vreemde is volgens Ad van Zwieten van Adviplan dat vooral het huis op nummer 4 flink is verzakt, terwijl zich bij huisnummer 8 juist een verdachte plek in de diepwand bevond. Daar was de diepwandcombinatie er destijds niet in geslaagd het voegprofiel te trekken. Uit voorzorg waren er daarom groutkolommen aan de buitenkant tegen de voeg gezet en hadden injecties plaatsgevonden.

Meettechniek

Vorige week verzekerde contractmanager Jan Loermans van projectbureau Noord-Zuidlijn nog dat Texplor-metingen geen nieuwe slechte plekken aan het licht hadden gebracht. Dat lijkt nu toch genuanceerder te liggen. Texplor blijkt met zijn meettechniek wel degelijk een waterstromingen door de wand te hebben vastgesteld. Alleen hebben projectorganisatie en aannemer die verkeerd geïnterpreteerd. Er was toch meer aan de hand dan het voor diepwandconstructies niet ongebruikelijke zweten, zoals Loermans vorige week nog optimistisch meldde.

Lansen

Intussen is het lot van de bewoners van de vier panden die woensdagavond door de brandweer werden ontruimd nog onduidelijk. Van Zwieten weet wel dat hij nog zeker een jaar in het huurappartement zal moeten bivakkeren aan de Singel dat hem door de projectorganisatie is aangeboden. De directeur van Adviplan is namelijk niet alleen professioneel bezig met herfunderingsprojecten; hij is inmiddels ook privé ervaringsdeskundige, als ‘bewoner’ van het wevershuisje op nummer 24 waarvan in juni een hoek 16 centimeter naar beneden en 14 centimeter naar voren kwam.
Onder Van Zwietens huis zijn lansen geplaatst waardoor grout in de ondergrond is gepompt. Daardoor is de zaak inmiddels gestabiliseerd. Hoe het pand opnieuw moet worden gefundeerd, wordt nog onderzocht. Bij de herfundering van het blokje woningen tien jaar terug hield Bouw en Woningtoezicht fundering op de tweede zandlaag tegen, omdat dan ook de achterburen daarop zouden moeten worden gezet. Anders was het gevaar voor verschilzettingen te groot. Dat is achteraf geen slimme zet geweest van de gemeente, constateert Van Zwieten.

Reageer op dit artikel