nieuws

Waterplein ontketent ware wedloop

bouwbreed

Hoewel er nog geen enkele is gerealiseerd, duikt het Rotterdamse waterplein plotseling op in waterplannen en structuurvisies van andere gemeenten. De Maasstad hoopt nog wel de eerste te zijn die de noviteit in gebruik kan nemen.

Het waterplein werd vorig jaar gepresenteerd in het tweede Waterplan van Rotterdam. De stad is op zoek naar 600.000 kuub extra waterberging. Behalve het verbreden van singels en vaarten, extra bergbezinkbassins en groendaken, werd daarin ook het innovatieve plein genoemd.

Aantrekkingskracht

Het waterplein is volgens Arnoud Molenaar van het ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam een plein dat zo’n 350 dagen per jaar in gebruik is als basketbalveldje, kinderspeelplaats of wat dan ook. Maar in tijden van hevige regenval wordt het overtollige water naar het plein geloodst en daar vastgehouden om het rioolstelsel te ontzien. Zodra het leed is geleden, wordt het water weer gedoseerd afgevoerd.
De crux is volgens Molenaar het plein zo in te richten dat het ook tijdens die natte dagen nog een zekere aantrekkingskracht heeft. Misschien dat kinderen via stapstenen over de vijver kunnen lopen, of dat het gewoon tijdelijk een fraaie waterpartij in het stadsbeeld vormt. Belangrijk is verder dat het niet opnieuw bestraat hoeft te worden zodra het weer droog komt te staan en dat bankjes, speeltoestellen en beplanting het tijdelijke onder water staan overleven.
Op YouTube heeft het Ingenieursbureau Gemeentewerken een filmpje gezet dat de werking van het plein illustreert.
Sinds de lancering zag Rotterdam het concept lustig gekopieerd worden in waterplannen van andere gemeenten en regio’s. Ook elders ziet men volgens Molenaar dus in dat het een zinvolle oplossing kan zijn van een groeiend probleem dat tegelijkertijd veel toevoegt aan de kwaliteit van de openbare ruimte.

Enthousiasme

Het idee wordt met zoveel enthousiasme omarmt dat als Rotterdam niet oppast een andere stad met de primeur aan de haal gaat.
De plannen voor het Rotterdamse Bloemhofplein lopen namelijk stroef door de noodzakelijke inspraakprocedures. Molenaar hoopt dat het lukt om met een private partij al sneller tot realisatie te komen.
Het waterplein en andere andere ingrepen om het waterprobleem aan te pakken passen binnen het programma Rotterdam Climate Proof. Dat vormt op zijn beurt een aanvulling van het al eerder gelanceerde Rotterdam Climate Initiative dat zich richt op het terugdringen van energiegebruik en CO2-uitstoot.

Reageer op dit artikel