nieuws

Verbreden snelwegen overbodig

bouwbreed

De bedachte wegverbreding van de A1, A9, A10 en A6 is misschien helemaal niet nodig. In de plannen is namelijk geen rekening gehouden met de voorgenomen kilometerbeprijzing.

Dat concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage (mer), een adviesorgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de Trajectnota/MER voor de hoofdwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere onderzocht.
Minister Eurlings (verkeer) legde na het sneven van de plannen voor een weg door het Naardermeer in 2007 twee varianten aan de Commissie-MER voor: het Stroomlijnalternatief en het Locatiespecifieke alternatief. In beide alternatieven worden de A1, A10 en A6 verbreed en knooppunten aangepast. In het Stroomlijnalternatief wordt ook de A9 verbreed.
De commissie vergeleek de twee alternatieven onderling en keek tegelijkertijd naar de autonome ontwikkeling van snelwegen. Dat laatste betekent dat wordt onderzocht wat er op milieugebied gebeurt als de wegen niet worden verbreed. Volgens de adviescommissie had Eurlings het recente kabinetsbesluit om in 2012 kilometerbeprijzing in te voeren, moeten laten meewegen in het huidige mer. Dat heeft hij niet gedaan.
De commissie constateert dat de wegverbredingen worden aangelegd nádat het rekeningrijden is ingevoerd en dat op dit moment dus appels met peren worden vergeleken. “We vragen Eurlings om nieuw onderzoek waarin de effecten van kilometerbeprijzing zijn meegenomen,” aldus de commissie. “We zijn van mening dat er nu niet genoeg informatie is een gedegen besluit te nemen.”
Beprijzen leidt, zo wees een eerdere mer uit, tot een substantiële afname van de hoeveelheid verkeer.
Uit het nieuwe onderzoek zou volgens de commissiewoordvoerder dus kunnen blijken dat rekeningrijden zó effectief is dat de wegverbredingen helemaal niet nodig zijn.
Overigens kan Eurlings de adviezen van de commissie-MER naast zich neerleggen, al gebeurt dat in de praktijk maar zelden. Volgens de woordvoerder hoeft een nieuw onderzoek niet al te lang te duren. “Zeker geen maanden, hooguit enkele weken.”

Reageer op dit artikel