nieuws

Ubbergen hanteerde ervaringseis juist

bouwbreed

Ubbergen heeft de opdracht tot herinrichting van de Rijksstraatweg in die plaats terecht gegund aan aannemingsbedrijf Den Ouden uit Schijndel.

Dat heeft de Arnhemse rechtbank geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door Jacobs Wegenbouw.
Volgens de bouwer uit Nijmegen en Wijchen had de gemeente de opdracht nooit aan Den Ouden mogen verstrekken omdat dat bedrijf niet aan de gestelde ervaringseis zou hebben voldaan. Ubbergen verplichtte alle inschrijvers tenminste drie projecten te overleggen die vergelijkbaar zijn met de uit te voeren klus. De zogenoemde referentiewerken moesten een minimale aanneemsom van 800.000 euro hebben, op tijd zijn opgeleverd en betrekking hebben op herinrichting van wegen in stedelijk gebied.
Juist op dat laatste punt zou één van de drie projecten van Den Ouden – het bouwrijp maken van een afgelegen, niet openbaar bedrijventerrein in Heteren – volstrekt niet hebben voldaan, meent Jacobs Wegenbouw.
De gemeente had de inschrijving van Den Ouden daarom ongeldig moeten verklaren en het werk aan Jacobs moeten gunnen, eiste de Nijmeegse aannemer in kort geding. Zelf kwam Jacobs bij de aanbesteding als twee uit de bus met een prijs van 2,33 miljoen euro.

Dorp

De Arnhemse rechtbank ging echter niet in op dat verzoek. Zij oordeelde dat het bewuste referentieproject van Den Ouden helemaal niet in strijd was met de gestelde eisen van de gemeente, ook al betrof het geen klus in druk stedelijk gebied. “Het hoeft slechts te gaan om een bepaalde mate van verstedelijking, omdat de plaats waar het aan te besteden werk moet worden uitgevoerd, de Rijksstraatweg te Beek-Ubbergen, in een dorp is gelegen en niet in een grote stad”, aldus de rechter.
Gevolg van de uitspraak is dat Den Ouden het werk definitief mag uitvoeren. De aannemer uit Schijndel had ingeschreven voor een bedrag van 2,32 miljoen euro.

Reageer op dit artikel