nieuws

Trillingen bouwproject in database

bouwbreed

De bouw streeft naar minder hinder, storingen en schade door trillingen. Het advies- en onderzoeksinstituut Deltares heeft daarom een database ontwikkeld voor het verzamelen van ervaringen. Op basis daarvan komt medio 2009 een model beschikbaar voor de prognose van risico’s van trillingen door bouwprojecten.

Dat kondigde Hans Landwehr van Deltares aan op een bijeenkomst over trillingen en schadeclaims, van SBR. De database GeoBrain Bouwtrillingen is inmiddels gereed en gevuld met ervaringen uit de bouwpraktijk.
Vanaf eind 2008 kan hij worden geraadpleegd. “De prognoses van bouwtrillingen kunnen beter”, aldus Landwehr. De kwaliteit van de bestaande modellen is ondermaats; sommige zijn te eenvoudig en andere te complex met te veel onbekende parameters.
Daardoor worden de risico’s overschat of onderschat en is de relatie tussen de berekende en gemeten data onzuiver of onbetrouwbaar. Om de faalkosten en risico’s te verminderen is een beter model nodig, op basis van ervaringen en kennis uit de praktijk. Er is weliswaar een meet- en beoordelingsrichtlijn van SBR, maar daarmee kunnen de risico’s niet worden voorspeld.

Oorzakelijk

Volgens Landwehr worden veel metingen verricht, maar is de informatie gefragmenteerd en verspreid. De database GeoBrain Bouwtrillingen is bedoeld om deze gegevens systematisch op te slaan en toegankelijk te maken. Betere prognoses leiden tot een betrouwbare uitvoering en een betere verzekerbaarheid.
Mogelijk krijgen schade-experts vanaf medio 2009 dus minder te doen, hoewel zij nog steeds de oorzakelijke relatie tussen trillingen en schade zullen moeten beoordelen. Soms levert schade geen economische schade op.
Dat is het geval bij een gebouw dat al een gebrek had, legde Kees Akse van GAB Robins Takkenberg uit. Hij gaf als voorbeeld een door trillingen ontstane vierde scheur in een wand met reeds drie scheuren. Het levert geen extra herstelwerk op en dus geen economische schade.

Reageer op dit artikel