nieuws

Start Tweede Maasvlakte

bouwbreed Premium

Ondanks een dringende oproep van Milieudefensie heeft de Rotterdamse burgemeester Ivo Opstelten het eerste zand voor de Tweede Maasvlakte laten stromen. Voor het eerst in 25 jaar wordt daarmee een groot waterbouwkundig werk in ons land gerealiseerd.

Het Havenbedrijf Rotterdam durft het aan te beginnen met de aanleg van de havenuitbreiding. “We hebben alle vergunningen binnen. Drie daarvan zijn inmiddels onherroepelijk, een vierde is dat binnenkort. Slechts tegen een belangrijke vergunning lopen nog bezwaren. We kennen de argumenten daarin, die zijn voor ons geen aanleiding om niet te beginnen”, zegt bestuursvoorzitter Hans Smits van het Havenbedrijf.
Na vijftien jaar voorbereiding en 3000 pagina’s milieueffectrapport en al 40 procent van het te winnen havengebied uitgegeven te hebben, vindt hij het de hoogste tijd dat dit eerste design 0x26 contructcontract in de waterbouw wordt uitgevoerd. Bovendien is het belangrijkste argument tegen Maasvlakte 2 de extra vervoersstromen per auto die de luchtkwaliteit nog verder zouden verslechteren. Dat is nu juist niet de bedoeling, aldus Smits.
Ook Milieudefensie weet dat. Die spreekt van stappen voorwaarts dat het bestemmingsplan voor de Maasvlakte inmiddels is uitgebreid met een clausule dat milieuvergunningen voor bedrijven alleen maar worden verstrekt als de geplande maatregelen om de luchtkwaliteit binnen de normen te houden, genomen zijn. Ook wordt een milieuzone ingesteld voor vrachtwagens. De milieuclub vindt het echter onzeker dat die maatregelen voldoende zijn.
Het Havenbedrijf is daar niet van onder de indruk. Vervoersstromen moeten zoveel mogelijk per spoor en binnenvaart gaan lopen en niet met vrachtwagens. Daarnaast hangen er forse boetes aan het niet naleven van de maatregelen voor de luchtkwaliteit. Inmiddels spuit het eerste zand uit de Yang-Tsehaven in zee waar de Maasvlakte vanaf 2013 de eerste schepen moet gaan ontvangen. Van de in totaal 240 miljoen kuub die nodig is, komt zo’n 30 miljoen kuub uit de Yang-Tsehaven die wordt verdiept.
Binnenkort beginnen baggeraars Boskalis en Van Oord met de aanleg van de buitenste ring. Dat wordt een zanddijk die 14 meter boven water uit moet komen. Dat duurt ongeveer een jaar.

Reageer op dit artikel