nieuws

Sociaal VERSUS ruimte

bouwbreed

Minister Cramer (ruimte, milieu) klapte onlangs voorzichtig uit de school toen ze beschreef hoe het er tijdens de wekelijkse ministerraad in de Trêveszaal aan toegaat. Ze beschreef hoeveel moeite zijzelf en haar collegaministers die de (bebouwde) ruimte in Nederland in hun portefeuille hebben, moeten doen om daar voldoende aandacht voor te krijgen bij de andere leden van het kabinet. Het is een constant gevecht tussen de ministeries die beslissen over de kwaliteit van de leefomgeving en hen die gaan over de meer sociale thema’s. De weegschaal slaat meestal door naar de sociale onderwerpen.

Minister Cramer (ruimte, milieu) klapte onlangs voorzichtig uit de school toen ze beschreef hoe het er tijdens de wekelijkse ministerraad in de Trêveszaal aan toegaat. Ze beschreef hoeveel moeite zijzelf en haar collegaministers die de (bebouwde) ruimte in Nederland in hun portefeuille hebben, moeten doen om daar voldoende aandacht voor te krijgen bij de andere leden van het kabinet. Het is een constant gevecht tussen de ministeries die beslissen over de kwaliteit van de leefomgeving en hen die gaan over de meer sociale thema’s. De weegschaal slaat meestal door naar de sociale onderwerpen.
Nu, dat is te zien aan de begroting voor komend jaar. Meer nog dan voorgaande jaren kiest de regering voor onderwerpen als onderwijs, jeugdzaken en volksgezondheid. Infrastructuur komt, ondanks de grote ambities van verkeersminister Eurlings, pas op de zesde plaats als gaat om de overheidsinvesteringen in 2009. Volkshuisvesting staat op de dertiende plaats, landschap en milieu op de zeventiende.En dan is het feit dat Eurlings in totaal ruim 10 miljard euro mag spenderen aan spoor en wegen ook nog eens te danken aan een boekhoudkundige truc van minister Bos van Financiën. Die verplicht als grootaandeelhouder de Nederlandse Spoorwegen namelijk een superdividend ter waarde van 2 miljard euro uit te keren, dat direct wordt doorgesluisd naar ProRail die het gaat gebruiken voor spoorverbredingen en perronverlengingen om het ambitieuze spoorplan van Eurlings uit te kunnen voeren.
De geringe bereidheid om te investeren in de ‘hardware’ van Nederland is des te opvallender, omdat dit kabinet zich in het afgelopen jaar door vele commissies liet adviseren over júist die ruimtelijke onderwerpen. Sybilla Dekker, Onno Ruding, Peter Elverding, Cees Veerman en laatstelijk Peter Noordanus legden allemaal uit hoe de overheid meer grip kon krijgen op de bebouwde omgeving. Dat daarover vrijwel niets is terug te vinden in de Miljoenennota is op zijn minst opmerkelijk.

Reageer op dit artikel