nieuws

Ruim miljard euro per jaar tot in 2100

bouwbreed

De Deltacommissie onder voorzitterschap van voormalig landbouwminister Cees Veerman dringt erop aan (weer) grof te investeren in nieuwe waterwerken om Nederland ook in de verre toekomst te beschermen tegen het wassende water.

Praktisch iedereen juicht de plannen toe. De kosten bedragen bijna 1,5 miljard euro per jaar. De komende honderd jaar.
“Niet accuut, wel urgent”, zo typeerde commissievoorzitter Veerman de huidige situatie tijdens een drukbezochte persconferentie. De tweede Deltacommissie sinds de Watersnoodramp van 1953 bracht in opdracht van het kabinet Balkenende IV advies uit over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatvernadering. En die gevolgen liegen er volgens Veerman niet om.
Zo is de kans – naar de huidige inzichten – reëel dat de zeespiegel over een eeuw 1,30 meter is gestegen. Over tweehonderd jaar moet rekening worden gehouden met 2 tot 4 meter.

Verzilting

Verder verandert het klimaat in rap tempo waardoor de afvoer van water in de grote rivieren per seizoen extreem wisselt. Lange droge perioden worden opgevolgd door veel nattere dan we nu gewend zijn.
Ook zal er verzilting van het grondwater plaatsvinden. Wat weer grote gevolgen heeft voor het drinkwater, de industrie en de landbouw. “Kortom”, zo betoogt Veerman. “Als we niets doen is de kans aanwezig dat we in de toekomst te maken krijgen met overstromingen, duizenden doden, evacuaties en langdurige ontwrichting van de maatschappij. Het grootste gevaar schuilt er echter in dat we dat gevaar niet onderkenen. Uitstel is niet langer verantwoord. Onze aanbevelingen bieden ook enorme kansen voor Nederland.”
Direct na de presentatie – die live te volgen was op Nederland 1 – lieten kabinet en de rest van Nederland weten wat ze van het rapport van de Deltacommissie vonden. Premier Balkenende en staatssecretaris Huizinga (water) omarmden direct de conclusies en aanbevelingen. Balkenende door het te benoemen als “het fundament onder de toekomst van Nederland”. Huizinga door te stellen dat “wij onze veiligheid aan vorige generaties danken, nu is het aan ons de veiligheid van volgende generaties te waarborgen.”

Lovend

Praktisch alle Tweede Kamerfracties spraken zich gisteren lovend uit over het werk van de commissie. Maar ook brancheverenigingen als Bouwend Nederland, de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, kust en oeverwerken en de LTO, provincies en waterschappen omarmden de aanbevelingen die Veerman en de zijnen doen om Nederland de komende twee eeuwen droog te houden. Zo bezien lijkt de financiering van de benodigde miljarden geen probleem.
> nieuws 2 en 3

Reageer op dit artikel