nieuws

Restauratie bollenschuren stuit op starheid overheid

bouwbreed Premium

Met respect voor de architectonische eigenheid worden in de Bollenstreek voormalige bollenschuren verbouwd tot werkplaats, kantoor of wooncomplex. Maar met een van de fraaiste complexen uit de top honderd van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed wil het niet lukken.

Eigenaar Arent Veldhuyzen van Zanten van kwekerij Veelzorg aan de Stationsweg in Hillegom heeft zijn hoop nu gevestigd op het tv-programma Restauratie. “Misschien gaat de gemeente dan eindelijk om.”
Veldhuyzen van Zanten (77) behoort tot de kwekers in de Bollenstreek die hun bedrijf hebben gestaakt bij gebrek aan een opvolger. Na vijf generaties kwam voor deze familie een einde aan de kweek en export van tulpen, hyacinten en narcissen. Verschillende andere kwekers aan de Stationsweg verging het net zo. Zij schikten zich in het onvermijdelijke en verkochten hun grond en bedrijfspanden voor een goede prijs aan een projectontwikkelaar. Ook Veldhuyzen van Zanten ging na lang aarzelen akkoord met de verkoop van 14 hectare grond aan een woningcorporatie. Maar afstand doen van de bedrijfsgebouwen, dat kan hij niet over zijn hart verkrijgen. Dit erfgoed van zijn voorvaderen wil hij koste wat kost instandhouden.
Al vijf jaar probeert de voormalige bloembollenkweker en -exporteur met de gemeente Hillegom tot overeenstemming te komen over een restauratieplan. Het is een ingewikkeld project, waarbij de uit 1928 daterende grote bollenschuur tot appartementencomplex wordt verbouwd en het kantoor uit 1850 en de hyacintenholkamer uit 1906 na restauratie een museale functie krijgen.
Omdat de gebouwen alle voor de bollencultuur kenmerkende perioden weerspiegelen, erkent de gemeente Hillegom dat Veelzorg “een waardevol ensemble” is. Toch vindt het plan geen genade op het gemeentehuis. Want Veldhuyzen van Zanten wil de restauratie bekostigen met de opbrengst van een aantal nieuw te bouwen villa’s op zijn terrein. Deze villa’s liggen gedeeltelijk buiten de bebouwingsgrens die provincie en gemeente hebben vastgesteld.
De gepensioneerde ondernemer noemt de opstelling van de overheid ‘star’. “In dit bijzondere geval zou de gemeente best wat soepeler mogen zijn. Ik verdien geen cent aan dit project, integendeel, ik schiet er miljoenen bij in. Ik draag de eigendom van het hele complex over aan een neutrale stichting. De opbrengst van de villa’s is bedoeld om de stichting het benodigde kapitaal voor de restauratie en het onderhoud te verschaffen.”
Veldhuyzen van Zanten krijgt steun van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed. Projectleider Marca Bultink: “Dit gebouwencomplex is het neusje van de zalm. De hele geschiedenis van de bloembollenteelt vind je terug op dit terrein en alle panden verkeren in uitstekende staat. Het is doodzonde als dit project zou sneuvelen op bureaucratie.”
De Hillegomse wethouder Jan ­Weijers zegt dat een rode contour is getrokken om het open landschap zoveel mogelijk te bewaren en dat uitzonderingen niet worden gemaakt. De gemeente heeft een bemiddelaar ingeschakeld om te bezien of de restauratie van Veelzorg misschien volgens een ander plan kan worden uitgevoerd. Veldhuyzen van Zanten gelooft daar niet in.
Bebouwing van voormalige bollengrond is een heikel punt in Hillegom, zegt Weijers. De geplande bevolkingsgroei van 20.500 naar 23.000 inwoners wil de gemeente allereerst realiseren op inbreilocaties en pas daarna op een perceel bollengrond ten noorden van de Stationsweg. De door Veldhuyzen van Zanten aan een corporatie verkochte percelen worden in de Structuurvisie niet als bouwgrond aangemerkt.
De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed brengt sinds 1998 het erfgoed in de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek in kaart. Van de ruim duizend bollenschuren die ooit in dit gebied stonden zijn er nog vierhonderd over. De honderd gaafste en meest kenmerkende gebouwen zijn opgenomen in de Regionale Collectie Bollenschuren. De projectgroep, waarin ook de Rijksdienst Monumentenzorg is vertegenwoordigd, heeft een regionaal beleid voor de verbouwing van bollenschuren ontworpen en geeft bouwkundige tips aan particulieren en aannemers. De uitgave ‘Nieuw leven voor oude bollenschuren’ uit 2006 laat zien wat er zoal mogelijk is.
Op 25 september besteedt de AVRO-tv aandacht aan de restauratie van bollenschuren. Kwekerij Veelzorg is een van de zestien gebouwen die in het programma Restauratiekans maken op een miljoen euro van de BankGiro Loterij. Projectleider Marca Bultink hoopt dat het programma werkt als een katalysator om het vastgelopen overleg rond de restauratie van kwekerij Veelzorg vlot te trekken. ■

Reageer op dit artikel