nieuws

Persoonlijkeintegriteit basis strijd tegen fraude

bouwbreed

Het integriteitsbeleid binnen een onderneming moet zowel op de integriteit van mensen als op beheersmaatregelen gericht worden, blijkt uit de publicatie van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Vastgoed Nederland IVBN. In februari is al een eerste versie gepubliceerd die zich beperkte tot beheersmaatregelen tegen fraude.

Het integriteitsbeleid binnen een onderneming moet zowel op de integriteit van mensen als op beheersmaatregelen gericht worden, blijkt uit de publicatie van de Vereniging van Institutionele Vastgoedbeleggers in Vastgoed Nederland IVBN. In februari is al een eerste versie gepubliceerd die zich beperkte tot beheersmaatregelen tegen fraude.
Aanleiding voor de interesse in fraudebestrijding binnen de wereld van institutionele vastgoedbeleggers is het lopende fraude-onderzoek naar vastgoedtransacties waarbij (ex-)medewerkers van Philips Pensioenfonds en Bouwfonds betrokken zijn.
In de publicatie wordt ingegaan op de voor de beleggingssector meest kritische processen, de aan- en verkoop van vastgoed, het taxeren en de exploitatie ervan. Dat laatste onderdeel is geheel nieuw. Voor deze onderdelen zijn beheersmaatregelen toepasbaar.
Hogenboom pleitte er verder voor de oplossing vooral niet in nog meer regels te zoeken. “Dat leidt niet per definitie tot een sluitende oplossing, omdat het ook werkbaar moet blijven. Ondernemingen kunnen zich niet te veel op hiërarchie en regels beroepen om het gedrag van mensen te sturen. Het gevolg zou kunnen zijn dat mensen zich juist minder verantwoordelijk voelen voor gedragingen van anderen en zich hoogstens nog verantwoordelijk voelen voor het zelf strikt naleven van de regels”, aldus de IVBN-voorzitter.
Hij vindt het bepaald geen klikken als signalen over fraude binnen de vastgoedsector worden doorgegeven. “Het melden van fraudesignalen binnen de hele vastgoedsector, zowel binnen de organisatie als tussen organisaties, moet worden gezien als correct en professioneel handelen.”
Dat past bij zijn oproep voor samenwerking tussen alle betrokken partijen om in hun deel van de vastgoedsector eventuele fraude aan te pakken. “Samenwerking is nodig tussen alle partijen om crimineel gedrag te kunnen bestrijden en de vastgoedsector zuiver te houden. Ook hier geldt dat de zeer vele goeden niet onder enkele kwaden mogen leiden.

Reageer op dit artikel