nieuws

Oplossing voor verloedering bedrijfsparken

bouwbreed Premium

Het opknappen van verouderde bedrijventerreinen kan en moet veel voortvarender dan nu gebeurt. Dat zegt Peter Noordanus, voorzitter van de Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen.

Herstucturering kost tot 2020 6,35 miljard euro, waarvan zo’n 1,53 miljard nog niet gedekt is, zo becijferde de werkgroep waarin ook bouwvoorman Elco Brinkman, stedenbouwkundige Riek Bakker en Zuidas-kwartiermaker Jan Doets zitting hebben.
De ministers Cramer (ruimte) en Van der Hoeven (economische zaken) stelden de taskforce onder leiding van de Neprom-voorzitter in april van dit jaar in. Opdracht was af te rekenen met de verloedering van bedrijventerreinen. Noordanus doet in zijn advies een aantal aanbevelingen waardoor er in de komende tien jaar 15.000 hectare bedrijventerreinen opgeknapt kan worden. Allereerst moet er op regionaal niveau veel beter samengewerkt worden. Gemeenten behoren elkaar niet te beconcurreren bij de aanleg van bedrijventerreinen. Noordanus pleit voor regionale ontwikkelingsbedrijven die een coördinerende rol krijgen. Gemeenten mogen geen toestemming meer krijgen voor de aanleg van een nieuw terrein als ze weigeren samen te werken in de regio.

Oeverloos

Verder adviseert Noordanus de kosten te verdelen over alle partijen. “Het moet afgelopen zijn met de oeverloze discussies en het elkaar aankijken.” Volgens Noordanus levert de geherstructureerde bedrijfsgrond 1,95 miljard euro op waardoor er nog 4,4 miljard verdeeld moet worden tussen provincies, gemeenten en het Rijk. Ook kan er worden verdiend aan een verhoging van de prijs voor bedrijfsgrond met 10 procent. Volgens de leden van de taskforce verdedigbaar omdat bedrijfsgrond in Nederland betrekkelijk goedkoop is.
De derde aanbeveling die Noordanus doet is de instelling van een nationaal herstructureringsfonds dat op eenzelfde manier wordt gevuld als het al bestaande Groenfonds en Restauratiefonds. Door middel van voorfinanciering kunnen de voorgestelde regionale ontwikkelingsbedrijven dan snel beginnen met de herstructurering of “economische stadsvernieuwing” zoals de operatie door Noordanus is gedoopt.

Reageer op dit artikel