nieuws

Meer winst maken aantrekkelijker

bouwbreed

Ondernemerschap moet worden beloond. Daarom neemt het kabinet een aantal fiscale maatregelen die het voor het midden- en kleinbedrijf en directeuren-grootaandeelhouders makkelijker maken.

De vennootschapsbelasting (vpb) voor mkb-bedrijven wordt verlaagd naar 20 procent over de eerste 250.000 euro winst. De tweede schijf van 23 procent vervalt. Deze maatregel geldt voorlopig voor een jaar in afwachting van een beslissing van de Europese Commissie over de optionele rentebox waarvoor een tarief van 5 procent zou gaan gelden. De commissie vraagt zich nog steeds af of dit geen ongeoorloofde staatssteun is. De gelden die voor deze regeling waren uitgetrokken worden nu gebruikt voor verlaging van het vpb-tarief voor het mkb.
Verder wil het kabinet op termijn de zelfstandigenaftrek omzetten in de mkb-winstvrijstelling. Dat is voordelig voor groeiende zelfstandigen omdat de winstvrijstelling een vast percentage van de winst is, terwijl de zelfstandigenaftrek lager wordt bij een hogere winst. Daardoor neemt de marginale belastingdruk af. Voor komend jaar wordt al de zelfstandigenaftrek verhoogd

Urencriterium

Ook wordt de winstvrijstelling verhoogd. Dit gebeurt om de fiscale behandeling van ondernemers in de inkomstenbelasting en groot-aandeelhouders te stroomlijnen. Daarnaast wordt afschaffing van het urencriterium voor de mkb-vrijstelling overwogen. Vaak worden ondernemingen gestart in deeltijd of naast een betrekking in loondienst. Die starters kunnen dan ook profiteren van de ondernemersfaciliteiten.
Voor dga’s gaat het kabinet het simpeler maken. Zo wordt de loonaangifte vereenvoudigd en is het mogelijk om maandaangiften met ongewijzigde gegevens eerder in te dienen en wordt het betalingssysteem vereenvoudigd waardoor hetzelfde kenmerk ingevuld kan worden.
Verder wordt de grens voor de kwartaalaangifte omzetbelasting verhoogd van 7000 naar 15.000 euro, waardoor ongeveer 50.000 ondernemers nog maar vier keer per jaar een btw-aangifte hoeven te doen. Zelfstandigen die 3 jaar achter elkaar dezelfde VAR-beschikking hebben gekregen, hoeven die daarna niet meer jaarlijks aan te vragen, maar krijgen die automatisch.

Reageer op dit artikel