nieuws

Meer concurrentie, dus lagere prijzen

bouwbreed

Meer concurrentie en dus lagere prijzen, daar hoopt het ministerie van Economische Zaken op na het schrappen van de vrijstelling combinatieovereenkomsten.

BAM en Ballast Nedam samen op de bouw van ministeries zal in de toekomst niet vaak meer voorkomen. Tenzij de opdrachtgever er aantoonbaar beter van wordt. Dat is de kern van de beleidsregels die volgend jaar moeten gaan gelden.
Een zodanige combinatie beperkt het aantal alternatieven waaruit de aanbesteder kan kiezen en zal hogere inschrijfprijzen tot gevolg hebben. Dit prijsopdrijvend effect is des te sterker als de voor een opdracht meest concurrerende ondernemingen zich bij de combinatie aansluiten, vreest het ministerie.

Selectiecriteria

Het nee tenzij voor combinatievorming geldt nadrukkelijk alleen voor ondernemingen die in principe hetzelfde doen.
Bedrijven die elkaar op verschillende gebieden aanvullen mogen wel samen aan de slag. Ook mogen combinaties nog als die nodig zijn om te kunnen voldoen aan de selectiecriteria. Daarmee wil het ministerie voorkomen dat het midden- en kleinbedrijf en gespecialiseerde aannemers bij voorbaat al afvallen als potentiële inschrijvers op een overheidsopdracht.
Evenmin is het de bedoeling om innovaties te remmen. Technische efficiency-voordelen kunnen daarom ook leiden tot ontheffing van het combinatieverbod.
Daarbij geldt dan wel dat de betrokken ondernemingen in de combinatieovereenkomst elkaar niet meer mededingingsbeperkingen opleggen dan onmisbaar zijn voor het realiseren van de efficiënties en kostenvoordelen. De ondernemingen moeten dus aantonen dat zij de met de combinatie beoogde voordelen niet op een andere, minder concurrentiebeperkende manier kunnen realiseren.

Concurrentie

Ook mag de combinatie niet de rest van de concurrentie uitschakelen. Daarom moeten de betrokken ondernemingen ook nog aantonen dat er voldoende andere ondernemingen zelfstandig of in combinatie in staat zijn in te schrijven de opdracht uit te voeren.

Reageer op dit artikel