nieuws

Machinist wordt rijkelijk overgoten met Soma-sausje

bouwbreed Premium

Harderwijk is de hotspot Honderden supergemotiveerde leerlingen, de modernste apparatuur en een docentencorps dat de beroepspraktijk van haver tot gort kent. Die ingrediënten maken van het Soma College een A-merk.

“Soma moet voorop blijven lopen in de nieuwste technologie om die status te handhaven”, zegt Anke van Bodegom, algemeen directeur van de opleiding, die dit jaar vijftig jaar bestaat.
De machinistenschool werd een halve eeuw geleden uit nood geboren toen door de stormvloedramp een groot tekort aan machinisten ontstond. Vanwege herstelwerkzaamheden was er na de catastrofe grote vraag naar machinepersoneel.
De meeste aannemers hadden het te druk om intern op te leiden. Daar kwam bij dat het materieel geavanceerder werd, zodat het zelf scholen van nieuwkomers te veel tijd kostte.
De sector besloot daarom een eigen machinistenschool op te richten. Deze werd ondergebracht in de Stichting Opleiding Machinisten, kortweg Soma.
De opleiding vond plaats in Ede en Lunteren. In het eerste jaar van zijn bestaan trok de school 24 leerling-machinisten. Zij woonden gedurende hun studie in de directe omgeving van het opleidingscentrum.
“Daar werden ze overgoten met Soma-saus”, glimlacht Van Bodegom. “Overdag kregen ze les in het bedienen van de machinerie. ’s Avonds werd aan hun sociale vaardigheden gewerkt. Dan leerden ze met elkaar om te gaan.”
Ook in de tegenwoordige opleiding staat het sociale aspect prominent op het programma. “Vergeleken met vroeger is er in de bouw veel veranderd. Zo is de strenge hiërarchie grotendeels verdwenen, dragen de werknemers meer verantwoordelijkheid en doen ze meer dingen zelfstandig. Bouwen is en blijft echter teamwerk. Sociale bekwaamheden blijven dus van groot belang.”

Leerlingaantallen

Wat wel wijzigde is het aantal leerlingen. Tegenwoordig telt Soma 350 aspirant-machinisten en monteurs in de beroepsopleidende leerweg (BOL). Gedurende hun driejarige mbo-studie zijn ze intern bij het Soma College. Op het oefenterrein aan de Ceintuurbaan in Harderwijk krijgen ze dagelijks les van docenten uit de beroepspraktijk.
Daarnaast volgen 600 leerlingen via het Soma College de beroeps begeleidende leerweg (BBL). Zij zijn in dienst van bedrijven en worden door hun werkgever in de praktijk opgeleid. Ervaren collega’s, de zogenoemde leermeesters, brengen hen de kneepjes van het vak bij. Om de twee maanden gaan ze twee of drie weken naar Harderwijk voor theorielessen en praktijktraining. Beide studievarianten zijn op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor gediplomeerde machinisten en monteurs die hogerop willen, heeft Soma een kaderopleiding op mbo-4 niveau, het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.
De vraag naar gediplomeerde machinisten en monteurs is overweldigend. En dat geldt ook voor het aantal jongeren dat aan het Soma College wil studeren. “Momenteel is de belangstelling voor onze opleiding erg groot. Zo groot zelfs dat we meer aanmeldingen krijgen dan dat we leerlingen kunnen plaatsen. Toch wijzen we in principe niemand af.
We voelen ons verantwoordelijk voor het scholen van voldoende leerlingen voor de bedrijfstak”, zegt Van Bodegom. “Onze leerlingen zijn daarbij super gemotiveerd. Vaak brengen ze zelf nieuwe mensen mee. Een heel groot deel van onze leerlingen hoort van onze opleiding dankzij mond-tot-mondreclame. We gaan dat natuurlijk niet frustreren door mensen weg te sturen.”
Om de vraag naar gekwalificeerd personeel en het aanbod van leerlingen beter op elkaar te kunnen afstemmen, heeft de school een extra opleidingslocatie geopend in Assen. Er is nu plek voor 22 BBL-leerlingen, maar het is de bedoeling het aantal plaatsen daar uit te breiden.
Voor wie zijn opleiding heeft afgerond, zijn de schoolbanken nog geen gepasseerd station. De technische ontwikkeling van materieel gaat razendsnel en kennis veroudert daardoor al net zo rap. Wie een Soma-opleiding heeft afgerond en bij wil blijven binnen zijn vakgebied moet daarom geregeld worden bijgeschoold. Binnen Soma Bedrijfsopleidingen zijn daartoe alle mogelijkheden aanwezig. Het college beschikt over de nieuwste machines. “We leasen al ons materieel dus we kunnen goed inspelen op de jongste ontwikkelingen.”

Bijscholing

De meeste vakmensen doen graag mee aan de bijscholing. “Ze komen hier graag. Zo blijven ze bij op hun vakgebied en ook vinden ze het leuk om tijdens de bijscholing oude kennissen te ontmoeten. Wel zie ik dat bij sommige oudere werknemers de motivatie een beetje terugloopt. Maar echte problemen op dat punt kom ik nauwelijks tegen. Er zijn maar weinig machinisten of monteurs die niet inzien dat het van groot belang is bij te blijven op hun vakgebied. En als er wel eens iemand is die wat minder zin heeft, gaat hij al snel mee in het enthousiasme van de groep.” n

Reageer op dit artikel