nieuws

‘Kunststof kozijnen goedkoper dan hout of aluminium’

bouwbreed

De kosten van aanschaf en onderhoud van kunststof kozijnen zijn 40 procent lager dan die van geverfde kozijnen van hout met FSC-certificaat en 17 procent lager dan die van gemoffelde geïsoleerde aluminium kozijnen.

Dat stelt adviesbureau Multi Consultants uit Doetinchem in het rapport ‘Kostenvergelijking Gevelkozijnen’, opgesteld in opdracht van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie in Haarlem.
De auteur van het rapport is J.E.L. de Rechteren van Hemert, bouwkostendeskundige. Hij heeft als levensduur dertig jaar aangehouden en de kosten berekend per vierkante meter (prijspeil april 2008).
De kwaliteit van de verschillende kozijnen is vergelijkbaar. Het blijkt weinig uit te maken of de kozijnen in een tussenwoning, vrijstaande woning of appartementengebouw worden geplaatst. “Zou men alleen op basis van de aanschafkosten een keuze maken, dan liggen de prijzen dicht bij elkaar, met een klein voordeel voor kunststof”, aldus de rapportage.
“De verschillen zijn groter als de totale exploitatiekosten worden beschouwd. Hieruit blijkt dat op economische gronden de beslissing voor kunststof kozijnen de grootste voordelen biedt.” Schommelingen van de prijzen van olie en energie hebben weinig invloed op de verhoudingen van de prijzen van kunststof, houten en aluminium kozijnen, verwacht de auteur.

Eigen esthetiek

Volgens Albert Zegelaar, directeur van de Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), is het product kunststof kozijnen volwassen geworden. “We hebben een recyclingsysteem dat werkt. De isolatiewaarden, nodig voor een passiefhuis, zijn makkelijk te halen. Kunststof kozijnen zijn ook nauwelijks meer van hout of aluminium te onderscheiden. Kunststof biedt vormvrijheid aan ontwerpers. De volgende stap is dat kunststof kozijnen een eigen esthetiek krijgen, dat is de toekomst”, aldus Zegelaar. Hij benadrukt dat het aandeel van kunststof gevelelementen in de nieuwbouw groeit, hoewel renovatie nog steeds het grootste marktaandeel is. De verklaring daarvoor is, dat bij renovatie de kozijnen vaak moeten worden aangepast aan de bestaande vorm. Kunststof leent zich daar bij uitstek voor, vindt Zegelaar.
De Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBvT) in Bussum heeft kritiek op het rapport. “De aangegeven prijzen voor geveltimmerwerk van hout worden door onze leden totaal niet herkend, evenmin als door de achterban van de Fosag (schildersector)”, aldus directeur Jan Douma. “De NBvT analyseert en benadert het product en de marktpositie volstrekt anders. Door procesmatig verloop kan het beglazen en afschilderen van geveltimmerwerk uiterst kostenefficiënt gebeuren. De faalkosten kunnen tot een minimum worden beperkt en de onderhoudsintervallen aanzienlijk verruimd. Bovendien is een houten kozijn, in tegenstelling tot kunststof en metaal, vrij gemakkelijk te repareren.” Volgens de NBvT kan door de keuze voor gemiddelde prijzen zoals toegepast door calculatiebureaus naar een bepaald resultaat worden toegewerkt. De NBvT vindt kennelijk dat Multi Consultants dat gedaan heeft.

Ongunstig

De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) in Nieuwegein vindt kunststof een ongunstige oplossing. “De waarde voor de gebruiker is op de lange duur minder”, aldus directeur Bert Lieverse. “Naast de focus op de kostprijs bestaat ook nog de traditie. Men is gewend om een materiaal te kopen dat tijdens de levensduur van een gevelelement een aantal malen fors tegen hoge kosten onderhouden moet worden.” Lieverse wijst ook op de exclusieve esthetische waarde van een ‘high design’ metalen kozijn. “Ik zie het rapport als een signaal aan beslissers om meer na te denken over de toepasbaarheid, de levenscyclus, de esthetische en de economische waarde van gevelelementen. Om los te komen van het gebruik de laagste inkoopprijs bepalend te laten zijn.” De VMRG heeft geen commentaar op de in de rapportage van Multi Consultants concreet aangegeven prijzen.

Reageer op dit artikel