nieuws

Kritiek op gemeenteambtenaar is misplaatst en werkt averechts

bouwbreed

Hoewel er heel wat te verbeteren valt op het gebied van de professionalisering van het gemeentelijk apparaat, noemt BWT-voorzitter Gert-Jan van Leeuwen de kritiek van de architecten op de gemeenteamtenaren goedkoop.

De architecten zijn slecht te spreken over de dienstverlening door de Nederlandse gemeenten. De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland is in 2003 opgericht met als belangrijkste doelstelling de eigen professionalisering. We vinden dus zelf ook, dat er wel wat te verbeteren valt. Over de kwantitatieve tekorten die de BNA signaleert zijn we het ook eens. Landelijk komen we honderden BWTers tekort.
Daarnaast is het onderzoek echter van bedenkelijk niveau en soms op tegenstrijdige manier suggestief: “Bouwvergunningen worden weliswaar meestal binnen de wettelijk voorgeschreven termijn afgehandeld, maar niet altijd. Slechts 12 procent van de bureaus zegt dat dat altijd zo is. Als gemeenten een langere termijn hanteren is dat volgens 45 procent van de bureaus meestal niet of nooit redelijk.” Weten architecten niet, dat een vergunning zodra de termijn verstrijkt, ‘van rechtswege’ wordt verkregen?

Boodschap

Waarschijnlijker is, dat zulke plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan en dus alleen via een procedure kunnen worden goedgekeurd. Dat is vervelend en tijdrovend, maar daar kan die BWT-ambtenaar toch niets aan doen? Idem voor welstandscriteria, die volgens de wet zo objectief en toegankelijk mogelijk moeten zijn geformuleerd. Vaak werken architecten daar aan mee en plannen worden hieraan getoetst door architecten in welstandscommissies. De ambtenaar moet de boodschap overbrengen en moet daar kennelijk voor boeten. Schande!
De strijdigheid met bestemmingsplan en welstandsnota wordt soms door de vingers gezien. Dat vindt de architect wellicht prettig. Maar feitelijk is het willekeur en in strijd met het algemeen belang. Als het die kant op moet, kunnen we de gemeentelijke toetsing inderdaad beter afschaffen. Over kleinere gemeenten oordelen de architecten minder negatief dan over grote. Dat zou er op kunnen wijzen, dat zij in de kleine minder deskundig tegengas krijgen. Dat wordt misschien als comfortabel ervaren, maar het is bedenkelijk.
Wat het niet ontvankelijk verklaren van aanvragen betreft zijn meerdere gemeenten veel te ruimhartig, en spannen andere zich in om slecht uitgewerkte plannen zo te upgraden dat er een bouwvergunning voor kan worden verleend. Toch noemt het onderzoek de ambtenaren te weinig servicegericht. Ik voorspel, dat een onderzoek onder BWT-ambtenaren weinig heel laat van de kwaliteit van veel architecten en in het bijzonder van hun kennis van het Bouwbesluit.
De toetsing aan het Bouwbesluit overlaten aan de markt, zoals wordt bepleit, is dan ook bepaald geen oplossing voor de korte termijn. Welke architect is al gecertificeerd conform de BRL5019 en werkt ook echt op die manier of een vergelijkbare manier? Ook BWT-ambtenaren vertonen kennislacunes, maar laten we nu niet net doen of de architecten het in dit opzicht allemaal goed voor elkaar hebben. We hebben elkaar hard nodig om de bouwkwaliteit op peil te houden en dat bereiken we niet door elkaar af te kraken op zo’n goedkope manier.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels