nieuws

Koppeling vloeren zonder groutanker

bouwbreed

Toen na gunning het definitieve grondonderzoek beschikbaar was, bleek de bouwput voor een parkeergarage in Nijverdal dieper ontgraven te moeten worden. BAM Civiel legt op de bodem van de put nu eerst betonplaten met draadeinden, die zorgen voor koppeling met de constructievloer.

BAM Civiel kreeg het op staal gefundeerde werk vorig jaar gegund op basis van grondonderzoek naast de eigenlijke put. De plek waar een appartementencomplex met winkels en een ondergrondse parkeergarage voor 250 auto’s moeten verrijzen was op dat moment nog bebouwd. Na de sloop kon Mos pas fatsoenlijk grondonderzoek doen.
Daarbij bleken zich toch wat slappere bodemlagen onder in de put te bevinden dan gedacht. De put moest 30 centimeter dieper worden ontgraven en onder water met voldoende draagkrachtig materiaal worden aangevuld.
Het oog viel al snel op een extra dikke laag onderwaterbeton. Daardoor zou de constructie zwaarder worden wat de mogelijkheid gaf om de groutankers te laten vervallen, die opdrijven moesten voorkomen. Aanbrengen daarvan onder water is namelijk geen sinecure, zodat BAM daar graag een alternatief voor zocht. Dan was het wel nodig om constructievloer en onderwatervloer constructief te koppelen.

Uitvullaag

Wat het extra moeilijk maakte was dat het appartementen- en winkelcomplex boven op de parkeergarage haar krachten uiteindelijk ook afdraagt op de vloer van onderwaterbeton. Dat gaat via een uitvullaag van zand en poeren onder de constructieve vloer. Daardoor konden er grote momenten ontstaan in de onderwaterbetonvloer.
Ter plaatse van de vloervelden drukt het grondwater naar boven, terwijl onder de kolommen van het gebouw de vloer juist naar beneden wordt geduwd. Omdat de stekken in het onderwaterbeton door die grote momenten zouden kunnen losscheuren, zocht BAM een nieuwe oplossing. Op de bodem van de 5,5 meter diepe put worden eerst 15 centimeter dikke betonplaten gelegd waar anderhalve meter lange draadeinden bovenuit steken. Daar wordt bijna een meter onderwaterbeton op gestort. Daarna komt de uitvullaag van zand en vervolgens de constructieve vloer. Stalen platen van 150 bij 150 aan het uiteinde van de draadeinden zorgen voor de verankering en koppelen constructievloer en onderwatervloer.
Door alle nieuwe inzichten en ontwerpwijzigingen heeft het werk aan de garage in het centrum van Nijverdal zo’n tien weken stilgelegen. Maar inmiddels liggen de betonplaten in de eerste helft van de bouwput op hun plek. Het storten van het onderwaterbeton gaat volgende week van start. Projectleider Bert Toeters van BAM Civiel hoopt de ruwbouw van de garage volgend voorjaar te kunnen opleveren. Daarna gaat aannemer Stegeman Bouw Nijverdal BV aan de slag met de bouw van de 105 appartementen en winkels.

Reageer op dit artikel