nieuws

Koopkrachtplaatjes

bouwbreed

Minister Bos vindt dat we veel te veel betekenis hechten aan koopkrachtplaatjes. Toch lijkt het aantal groepen, waarvoor het Centraal Planbureau (CPB) uitrekent hoeveel er in het komende jaar te besteden valt, per jaar toe te nemen. De speurders van RTL Nieuws hebben de hand weten te leggen op de cijfers voor 2009 en alsof het de gewoonste zaak van de wereld is geeft de minister van Financiën commentaar. Niks wachten tot Prinsjesdag. Als je het allemaal mag geloven daalt volgend jaar weliswaar de economische groei naar 1,25 procent, maar kunnen we vrijwel allemaal meer gaan besteden. Het maakt daarbij volgens de bewindsman wel wat uit waar je je geld aan uitgeeft. Als voorbeeld van een verschil in bestedingspatroon wees hij op dure brandstof, vliegtaks en bijzondere ziektekosten. Als je deze categorieën weet te vermijden zit je goed.

Minister Bos vindt dat we veel te veel betekenis hechten aan koopkrachtplaatjes. Toch lijkt het aantal groepen, waarvoor het Centraal Planbureau (CPB) uitrekent hoeveel er in het komende jaar te besteden valt, per jaar toe te nemen. De speurders van RTL Nieuws hebben de hand weten te leggen op de cijfers voor 2009 en alsof het de gewoonste zaak van de wereld is geeft de minister van Financiën commentaar. Niks wachten tot Prinsjesdag. Als je het allemaal mag geloven daalt volgend jaar weliswaar de economische groei naar 1,25 procent, maar kunnen we vrijwel allemaal meer gaan besteden. Het maakt daarbij volgens de bewindsman wel wat uit waar je je geld aan uitgeeft. Als voorbeeld van een verschil in bestedingspatroon wees hij op dure brandstof, vliegtaks en bijzondere ziektekosten. Als je deze categorieën weet te vermijden zit je goed.
Natuurlijk is het van belang voor de burger te weten hoeveel hij te besteden heeft. Het lijkt er echter op of dit het belangrijkste beleidsonderdeel is voor een kabinet. Groei en inflatie voor 2009 zijn uitsluitend bekend aan de hand van schattingen. Voor werknemers en zelfstandigen geldt hetzelfde voor de te verwachten inkomens. Alleen voor uitkeringen kan vrij nauwkeurig worden vastgesteld hoe hoog deze zullen zijn. Hoewel dit laatste als gevolg van de koppeling aan de lonen ook maar gedeeltelijk waar is. De loononderhandelingen moeten nog beginnen en bovendien gaan deze over loonschalen en niet over wat werkgever en werknemer met elkaar overeenkomen. Alles bij elkaar overtreffen de onzekerheden op volstrekt de schijn van zekerheid die door het presenteren van halve en zelfs kwart procenten wordt gewekt. De cijfers kunnen gemakkelijk leiden tot debatten binnen en buiten het parlement over deze kleine marges. Een oud-minister wees er eens op dat de punaises werden gepoetst, maar dat de kist werd vergeten. Een niet versleten waarheid.
Als overigens de teneur die uit de uitgelekte gegevens van het CPB blijkt, volgend jaar werkelijkheid wordt, gaat de recessie aan ons land voorbij. Wel wordt een prijs betaald voor de gestegen grondstofprijzen en de prijs van energie. De voorziene stijging van de werkloosheid met 20 000 manjaren is beperkt en maakt het mede mogelijk om de premies voor de werkloosheidsverzekering te verlagen.
Als minpunt geldt het in feite ontbreken van enige speelruimte bij een verdere teruggang van de economie. In dat geval dient de wenselijkheid van bezuinigingen zich aan. Het spektakel van de koopkrachtplaatjes die worden beïnvloed door deze bezuinigingen zal niet mals zijn. Van de aardgasbaten wordt al flink gebruik gemaakt om het zoet te presenteren. De verhoging van de tarieven voor 2009 draagt alvast een steentje bij aan het niveau van de inflatie. Er zullen meer goederen en diensten volgen. Verhuurders mogen hun huren met het inflatiecijfer verhogen. Het begin van een spiraal?

Reageer op dit artikel