nieuws

Hulp bij bouw betere huisvesting voor arbeidsmigranten

bouwbreed

De VROM-Inspectie heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) en Aedes een hulpmiddel ontwikkeld waarmee betere huisvesting voor arbeidsmigranten tot stand gebracht kan worden. Met de handreiking ‘Ruimte voor arbeidsmigranten’ wil de VROM-Inspectie werkgevers, huisvesters en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten. “Nederland zal tot in lengte van dagen tijdelijke én permanente arbeidsmigranten nodig hebben. Dat betekent een permanente behoefte aan tijdelijk onderdak”, schrijven de hoogleraren migratiegeschiedenis P. Emmer en L. Lucassen in de inleiding van het werk.

De VROM-Inspectie heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars (VIA) en Aedes een hulpmiddel ontwikkeld waarmee betere huisvesting voor arbeidsmigranten tot stand gebracht kan worden. Met de handreiking ‘Ruimte voor arbeidsmigranten’ wil de VROM-Inspectie werkgevers, huisvesters en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten. “Nederland zal tot in lengte van dagen tijdelijke én permanente arbeidsmigranten nodig hebben. Dat betekent een permanente behoefte aan tijdelijk onderdak”, schrijven de hoogleraren migratiegeschiedenis P. Emmer en L. Lucassen in de inleiding van het werk.
De handreiking beschrijft praktijksituaties en bevat voorbeelden van huisvestingsvormen die recent zijn gerealiseerd of dat binnenkort worden. De handreiking geeft tips om de behoefte aan huisvesting in kaart te brengen, schetst de juridische speelruimte en geeft aanwijzingen om goed te communiceren met de omgeving. Ook bevat de handreiking suggesties om misstanden aan te pakken.

Reageer op dit artikel