nieuws

Gebouwen gebaat bijcertificaat brandveiligheid

bouwbreed

Brandveilige gebouwen: ze kosten wat meer maar ze brengen bij een verkoop meer op. En de brandverzekeraar sluit er makkelijker een polis voor af. Dat vindt in elk geval Peter Voshol van Kiwa, de instelling die onder meer de brandveiligheid van gebouwen certificeert.

Voshol wil daarmee de voordelen onder de aandacht brengen van het keurmerk en de bijbehorende regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB). Wie dat certificaat aan Centraal Beheer Achmea laat zien krijgt van de verzekeraar ‘korting’ op de premie. Geen financiële korting maar voorlichting en diensten om de brandveiligheid (nog) verder te verbeteren. Met ‘veiligheidsbedrijf’ Ascom wil Centraal Beheer Achmea nagaan hoe de brandschade aan een gebouw beperkt blijft. Dat kan bijvoorbeeld door bij de bouw al rekening te houden met een snelle reconditionering.
“Voor nieuwbouwprojecten is het erg verstandig een deskundig opnamebedrijf in te schakelen om voor of tijdens de oplevering te laten verifiëren of de brandveiligheid aan de wet voldoet, zegt Voshol. Zodra dat het geval is bewijst de eigenaar met het bijbehorende certificaat dat hij het gebij bouw goed exploiteert. En dat kan er weer de kans op sancties verminderen wanneer een brand het gebouw toch treft.
De kans dat daadwerkelijk brand uitbreekt blijft klein, meent Paul van de Wetering van de Brandweer Den Haag, omdat het certificaat een jaarlijkse controle voorschrijft. Van de Wetering ziet nog meer voordelen: de regeling brengt veel achterstallig onderhoud aan het licht. “Voor ons betekent dit dat we gebouwen met een keurmerk minder diepgaand hoeven te controleren zodat er meer capaciteit ontstaat om onze aandacht op andere zaken te richten.”
Het keurmerk reikt verder dan de bouwkundige aspecten en onderscheidt ook installaties en organisaties. Arne van der Veen van het Haagse verzorgingstehuis Swaenehove illustreert dat met de aanpassingen die hij voor de BGB moest treffen. “Alle spijkers in de kozijnen moesten vervangen door schroeven omdat bij brand de spijkers en dus de kozijnen en ramen er te snel zouden uitspringen.”

Scheidingen

Bewoners krijgen daardoor minder gelegenheid weg te komen. Brandwerende scheidingen voorkomen dat vuur van de ene naar de andere verdieping doorslaat. Een kastje rond de wc-buis sluit de afvoer automatisch af zodra de leiding doorbrandt. En het personeel van het tehuis oefende met de brandweerontruimingen.
Brandveilig Gebruik Bouwwerken ontstond in Den Haag na de grote branden van Enschede en Volendam. Burgemeester, brandweercommandant en manager facilitair bedrijf van woonzorger Saffier wilden met een aanvulling op de gemeentelijke Bouwverordening bedrijven en instellingen verplichten jaarlijks hun brandveiligheid te bewijzen. Eerst in Den Haag en later in het hele land.
Dat laatste ging niet door: de Bouwverordening stelde na een wijziging geen voorwaarden meer aan de brandveiligheid. Daarvoor in de plaats kwam het Besluit Brandveilig gebruik bouwwerken oftewel het Gebruiksbesluit. Dat verplicht eigenaars en gebruikers de wettelijke eisen uit te voeren en houdt beiden nadrukkelijk verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Een verplichting waaraan met de BGB goed is te voldoen, vinden de promotors van deze regeling.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels