nieuws

FIEC vreest sancties EU tegen illegalen

bouwbreed

FIEC heeft forse kritiek op een ontwerprichtlijn over sancties tegen bedrijven die illegalen van buiten de Europese Unie hebben rondlopen.

DeEuropese Bouwfederatie FIEC heeft drie belangrijke bedenkingen op de ontwerprichtlijn van de Europese Commissie. Het meest fundamentele is wel dat de richtlijn slechts symptomen bestrijdt, maar het probleem, de aanwezigheid van illegalen in de Europese landen, ongemoeid laat.
“Dit betekent dat het absoluut essentieel is om sancties tegen illegale immigratie vergezeld te laten gaan met maatregelen om legale immigratie te bevorderen. Het gevaar bestaat anders dat deze geïsoleerde wetgeving het probleem alleen maar verschuift en niet oplost”, aldus de FIEC in een commentaar op de ontwerprichtlijn.
De bouwfederatie begrijpt best dat er sancties opgelegd moeten kunnen worden in de strijd tegen illegale werknemers en zwartwerken. Maar zij schrikt wel van de ongenuanceerdheid van het voorstel. Zo wordt er geen onderscheid gemaakt in opzettelijk frauduleus handelen en te goeder trouw verkeerd gehandeld te hebben. En dat terwijl de sancties die kunnen worden opgelegd fors zijn inclusief uitsluiting van openbare aanbestedingen.
Weliswaar wordt er onderscheid gemaakt maar dan alleen – en dan beperkt – op strafrechtelijk gebied. Bestuursrechtelijk, waar dus ook uitsluiting van openbare aanbestedingen onder valt, wordt alles echter op een hoop gegooid.
Behalve dat een te goeder trouw handelend bedrijf daardoor onevenredig zwaar getroffen kan worden, kan het effect ook zijn dat geen enkel bedrijf meer mensen van buiten de EU durft aan te nemen ook al zijn ze legaal. Dat kan, vindt de FIEC, nooit de bedoeling van de ontwerprichtlijn zijn.
Nog erger is de ongelimiteerde en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer en vervolgens van onderaannemers die op hun beurt weer werk uitbesteden. Onaanvaardbaar, vindt de FIEC. “Overheden moeten het probleem van werken van illegalen uit derde landen direct aanpakken en niet hun verantwoordelijkheid afschuiven op de schouders van ondernemingen.”
Daar komt nog bij dat de voorstellen disproportioneel zijn doordat ze een enorme administratieve last en dito kosten veroorzaken vanwege het moeten opzetten van een systematische controle van de totale onderaannemingsketen. Vooral voor het mkb zijn die niet te overzien.
Een ander voorbeeld van lastendrukverzwaring is de verplichte melding zowel bij de aanname van werknemers uit derde landen als bij beëindiging van het contract. “Verbazingwekkend”, vindt FIEC, “in verband met het actieplan ter verlichting van de administratieve lastendruk.” De bouwfederatie doet dan ook een reeks voorstellen die de ontwerprichtlijn wel aanvaardbaar maakt.

Reageer op dit artikel