nieuws

Extra isolatie huizen Nijverdal

bouwbreed

Honderden woningen in de omgeving van de nog aan te leggen spoortunnel en rijksweg 35 in het centrum van Nijverdal moeten extra worden geïsoleerd. Hoofdopdrachtgever Rijkswaterstaat zal de komende maanden in overleg treden met de betrokken bewoners.

Honderden woningen in de omgeving van de nog aan te leggen spoortunnel en rijksweg 35 in het centrum van Nijverdal moeten extra worden geïsoleerd. Hoofdopdrachtgever Rijkswaterstaat zal de komende maanden in overleg treden met de betrokken bewoners.
De gevelisolatie moet zijn aangebracht voor 2010 als de damwanden voor de spoortunnel in de grond worden getrild. Het intrillen van de damwanden zorgt voor geluids- en trillingsoverlast.
Tussen 2010 en 2013 worden over een lengte van 6 kilometer een dubbelspoor en de vierstrooks rijksweg gebundeld in een tunnel ondergronds gebracht om de verkeersoverlast en de verkeersonveiligheid in het centrum van Nijverdal aan te pakken. Daarmee schuift de weg en het huidige enkelspoor naar het noorden op.
De ingetrilde damwanden worden met groutankers vastgezet. Vervolgens wordt onderwaterbeton gestort voor de ondervloer van de gesloten ‘betonbak’.
Over de tunnel komen zes overwegen. Dit jaar vinden in de toekomstige bouwput nog explosievenonderzoek en archeologische werkzaamheden plaats. Volgend jaar worden nieuwe kabels en leidingen via gestuurde boringen gelegd.

Reageer op dit artikel