nieuws

Dijkaanpak

bouwbreed

Wetterskip Fryslân vervangt het asfalt op de Waddendijk ter hoogte van Zwarte Haan. Het is de bedoeling om de dijk door een zo water- en luchtdicht mogelijk asfaltmengsel genoeg stabiliteit te geven om golfklappen op te vangen. Naast de asfalteringswerkzaamheden brengt het waterschap ook afrastering en veeroosters aan. De aanpak van het stuk dijk tussen Westhoek en Zwarte Haan is een van de projecten van het waterschap om de zeekering langs de Waddenzee en het IJsselmeer te versterken. Tot 2015 worden op veertien plekken in Friesland dijkvakken aangepakt. De totale kosten bedragen 91,3 miljoen euro.

Wetterskip Fryslân vervangt het asfalt op de Waddendijk ter hoogte van Zwarte Haan. Het is de bedoeling om de dijk door een zo water- en luchtdicht mogelijk asfaltmengsel genoeg stabiliteit te geven om golfklappen op te vangen. Naast de asfalteringswerkzaamheden brengt het waterschap ook afrastering en veeroosters aan. De aanpak van het stuk dijk tussen Westhoek en Zwarte Haan is een van de projecten van het waterschap om de zeekering langs de Waddenzee en het IJsselmeer te versterken. Tot 2015 worden op veertien plekken in Friesland dijkvakken aangepakt. De totale kosten bedragen 91,3 miljoen euro.

Reageer op dit artikel