nieuws

Creatieve innovaties hard nodig

bouwbreed

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een belangrijk maatschappelijk speerpunt. De materie is complex, oplossingen liggen niet voor de hand. Creatieve innovaties moeten maximaal worden ondersteund. Een kritische blik is geboden, vindt ook Henk Schepers. Maar scheer niet alle innovaties over één kam.

Het zou prachtig zijn als we door middel van bronmaatregelen (bijvoorbeeld schone motoren in het verkeer) de problemen met betrekking tot luchtkwaliteit konden oplossen. Maar dit is voor de nabije toekomst nog een utopie. Er zijn dus ook andere maatregelen nodig.
Technologische innovaties om de luchtkwaliteit te verbeteren moeten de toets van duurzaamheid kunnen doorstaan. Ik ben het met Lucas Reijnders (Cobouw 19 augustus 2008) absoluut eens dat we met het oplossen van één probleem geen nieuwe problemen moeten introduceren. Dus moeten we ook kritisch zijn met toepassing van luchtzuiverende materialen en gebruik van additieven aan bestaande producten.
Maar het gaat veel te ver om alle innovaties over één kam te scheren. Luchtzuiverende bouwmaterialen zijn niet alleen gebaseerd op de toevoeging van fijn verdeeld titaandioxide. En de suggestie dat het lozen van nitraat bijdraagt aan de eutrofiering van oppervlaktewater, slaat nergens op. De hoeveelheden nitraat zijn zeer gering en worden wellicht in het riool al omgezet in het onschadelijke stikstofgas. De kop van het artikel ‘Luchtzuiverende bouwmaterialen zijn geen goed idee’, is sterk suggestief en misplaatst.
Veel marktpartijen werken samen met kennisinstituten aan vernieuwende technologische concepten om de luchtkwaliteit positief te beïnvloeden. Het innovatieprogramma Luchtkwaliteit van Rijkswaterstaat ondersteunt dit als goed voorbeeld. De complexe problematiek is niet lineair te benaderen. Er is geen simpele oplossing voor handen. Daarom moeten we alle mogelijkheden aangrijpen en serieus onderzoeken.
Met recht kun je dit beschouwen als een transitie naar een nieuw evenwicht. Zie het als een expeditie. Het toekomstbeeld is helder (een schone lucht en leefomgeving) maar de weg er naar toe is nog niet in alle opzichten duidelijk. En dus moeten we middels een iteratief proces onderzoeken welke oplossingen succesvol zijn. Experimenteren hoort hier bij. En dat is nu juist wat er gebeurt. Er zijn vele goede en creatieve ideeën. Er zijn ook nu al luchtzuiverende bouwmaterialen voorhanden die de toets van duurzaamheid prima doorstaan. Wat we nog niet weten is of de bijdrage aan de luchtkwaliteit significant is. Dat wordt langs verschillende wegen momenteel onderzocht. Een kritische noot bij dit alles is prima, maar laten we alle energie blijvend inzetten om de expeditie naar een schone lucht succesvol af te ronden.

Reageer op dit artikel