nieuws

CPB verwacht geen forse daling huizenprijzen

bouwbreed

Het Centraal Planbureau verwacht niet dat de huizenprijzen in Nederland fors zullen dalen. Een reden hiervoor is dat woningen in Nederland niet overgewaardeerd zijn zoals in enkele andere landen wel het geval is. In 2003 en 2004 was dat nog wel het geval. Sindsdien zijn de huizenprijzen echter minder sterk gestegen waardoor de “lucht” nu uit de prijzen is.

Het Centraal Planbureau verwacht niet dat de huizenprijzen in Nederland fors zullen dalen. Een reden hiervoor is dat woningen in Nederland niet overgewaardeerd zijn zoals in enkele andere landen wel het geval is. In 2003 en 2004 was dat nog wel het geval. Sindsdien zijn de huizenprijzen echter minder sterk gestegen waardoor de “lucht” nu uit de prijzen is.
Dit betekent niet dat de huizenprijzen niet iets kunnen dalen. Het CPB gaat in zijn ramingen nu zelfs uit van een lichte daling van de reële huizenprijzen.
Dat wordt veroorzaakt door een minder gunstige ontwikkeling van het reëel beschikbaar inkomen.
Daarnaast maakt het feit dat de potentiële vraag naar woningen groter is dan het aanbod, een forse prijsdaling onwaarschijnlijk. Wel zijn potentiële huizenkopers op korte termijn gevoelig voor veranderingen in de nominale rente omdat die direct van invloed is op de rentelasten. Een nog niet gepubliceerde studie van het CPB suggereert dat de ontwikkeling van de huizenprijzen ook gevoeliger is dan de reële effectieve rente, maar alleen wanneer die negatief is. Door de gestegen inflatie is dat nu waarschijnlijk het geval, aldus het CPB.

Reageer op dit artikel