nieuws

Controle op offertes alle inschrijvers

bouwbreed

Minister Vogelaar laat een half jaar lang alle inschrijvingsbegrotingen analyseren op onregelmatigheden. Dit gebeurt na berichten dat verboden prijsafspraken nog steeds geen verleden tijd zijn.

Vogelaar schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het rapport ‘Cultuuromslag in de bouw’ van TNS Nipo haar de ogen heeft geopend. Door de conclusies uit het rapport, dat begin deze maand door de NMa is gepubliceerd, wordt de Rijksgebouwendienst (RGD) een stuk strenger voor inschrijvers op overheidsopdrachten. “Omdat er aanwijzingen zijn dat het maken van verboden prijsafspraken nog steeds geen verleden tijd is, heb ik besloten te starten met een pilot waarbij voor een periode van 6 maanden álle inschrijvingsbegrotingen zullen worden geanalyseerd op signalen van onregelmatigheden”, meldt de minister.
Tot nog toe analyseert de RGD alleen de begroting van de inschrijver die het werk krijgt toegewezen. Pas bij een vermoeden van vooroverleg worden ook de enveloppen van de andere inschrijvers geopend. Vogelaar wil dus dat voorlopig alle inschrijvingsbegrotingen minutieus worden bekeken.

Strategie

Alle bevindingen worden doorgegeven aan de NMa, zo meldt de minister. De NMa gaat die analyses gebruiken in lopend of nog te beginnen onderzoek naar overtreding van de Mededingingswet.
Om gevolg te geven aan de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer deed naar aanleiding van de bouwenquête gaat de Rijksgebouwendienst vanaf 2009 bovendien een andere aanbestedingsstrategie volgen. Relatief kleine opdrachten worden voortaan gebundeld per productgroep. Dat levert volgens Vogelaar “schaalvoordeel op in de vorm van lagere marktprijzen op”.
Ook wordt binnen de RGD een ‘Expertisecentrum Aanbesteden’ opgericht. Dat gaat de aanbestedingsstrategie van de RGD bepalen.

JuBi

De Rijksgebouwendienst heeft deze week het definitieve contract getekend voor de bouw van de twee kantoortorens van 140 meter hoog in het Haagse Wijnhavenkwartier waar de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken vanaf 2012 resideren. Bouwcombinatie JuBi (Ballast Nedam, BAM, Homij en Imtech) heeft het werk aangenomen voor 328 miljoen euro. Het gebouw wordt met 124.696 vierkante meter het grootste rijkskantoor.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels