nieuws

Bouwend Nederland eist investeringen

bouwbreed

Bouwend Nederland gaat het kabinet op Prinsjesdag beoordelen op de investeringen die worden gepleegd in een toekomstbestendig Nederland. De jaarlijkse bestedingen aan infra moeten in ieder geval omhoog.

In de Rijksbegroting voor 2009 moeten concrete maatregelen staan die leiden tot effectieve besluitvorming en ook tot een stijging van de investeringen in fysieke infrastructuur. Alleen op die manier kunnen de plannen voor wegen, bruggen, vliegvelden, bedrijventerreinen en andere noodzakelijke infra daadwerkelijk en tijdig worden uitgevoerd.
Een punt van zorg noemt Bouwend Nederland de woningbouw. Die kan alleen maar op peil blijven als er politieke aandacht is voor de plancapaciteit, binnenstedelijk bouwen, de grondkostenproblematiek en regionale samenwerking.
Met meer dan gewone belangstelling zal Bouwend Nederland ook kijken naar wat het kabinet doet met adviezen die dit jaar gegeven zijn. Het bedrijfsleven heeft in de meeste adviescommissies meegedraaid hetgeen “positief zichtbaar” is in de adviezen.
De bouwbranche denkt dan vooral aan de adviezen van Elverding over versnelling van de besluitvorming rond infrastructuur en Dekker over terugdringing van de regeldruk in de bouw. Ook de commissies Ruding over pps in de infrastructuur, de commissie Veerman over kustverdediging en de commissie Noordanus over de herstructurering van bedrijventerreinen zijn voor de bouw belangrijk. De laatste drie zullen bij overname en implementatie van de adviezen leiden tot meer bouwinvesteringen.
In de visie van Bouwend Nederland “vormt het goede werk van de commissies een solide basis voor het kabinet om investeringen voor een toekomstbestendig Nederland te realiseren”. Dat vraagt dan wel om een gedegen planning en mogelijkheden tot evaluatie, vindt de branchevereniging.
Het kabinet moet verder de bouw uitdagen haar innovatieve bijdrage te leveren aan de inrichting van Nederland.

Reageer op dit artikel