nieuws

Baggeraars in race voor Surinamerivier

bouwbreed Premium

Drie Nederlandse ondernemingen hebben zich ingeschreven voor het baggeren van de Surinamerivier. MNO Vervat BV, Baggerbedrijf J. De Boer en een joint-venture van Boskalis en Van Oord hopen de omvangrijke opdracht, waarmee een bedrag van zo’n 23 miljoen euro is gemoeid, binnen te halen.

Boskalis was een van de bedrijven die door de opdrachtgever, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), uitgenodigd was om mee te dingen.
De Surinamerivier verbindt de hoofdstad Paramaribo met de Atlantische Oceaan en is van groot economisch belang. Grotere schepen kunnen echter alleen half geladen de haven in Paramaribo bereiken omdat de vaargeul in de loop der jaren is dichtgeslibd. De maximale diepte bij hoog water is momenteel nog geen 7 meter, reden waarom vooral cruiseschepen de voormalige kolonie mijden. De situatie is inmiddels zo kritiek, dat deskundigen waarschuwen dat de monding van de rivier over enkele jaren helemaal dichtgeslibd zal zijn.
De werkzaamheden worden grotendeels bekostigd door de bauxietmaatschappijen Billiton en Suralco (dochteronderneming van Alcoa) en de oliemaatschappij Staatsolie. Deze drie bedrijven zijn voor het transport grotendeels afhankelijk van de rivier. Daarnaast rekent de MAS ook op een bijdrage van de Europese Unie.
Behalve de Nederlandse ondernemingen hebben ook de Belgische bedrijven Jan de Nul NV en Dredging International en baggeraar China Harbour zich ingeschreven. De opdrachtgever zal uiterlijk 7 oktober bekendmaken welk bedrijf uiteindelijk is geselecteerd. De rivier zal binnen een jaar na aanvang van de werkzaamheden uitgediept moeten zijn, waarna de baggeraar nog verplicht is een jaar lang aanvullende werkzaamheden uit te voeren. Volgens MAS-directeur Michel Amafo ligt het in de bedoeling om na de Surinamerievier ook de vaargeulen van andere belangrijke waterwegen uit te diepen.

Reageer op dit artikel