nieuws

Arnhem wil historische beek terug in centrum

bouwbreed Premium

De gemeente Arnhem wil de Sint Jansbeek terug brengen in het centrum van de stad. Een studie heeft uitgewezen dat dit mogelijk is. De kosten zouden uitkomen op ruim 3 miljoen euro.

De beek waaraan Arnhem is ontstaan, werd aan het eind van de negentiende eeuw gedempt en via een nieuwe route om het centrum heen geleid. Reden was dat de stroom in de loop van de achttiende en negentiende eeuw meer en meer een open riool werd.
De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd in samenspraak met lobby- en bewonersgroepen, die werden samengebracht in een klankbordgroep.
Resultaat zijn vier mogelijke tracés. Allemaal beginnen ze bij het Gele Rijdersplein. Drie van de vier eindigen in de nieuwe Rijnbooghaven; het vierde mondt ter hoogte van het provinciehuis uit in de Rijn.

Voorkeur

De voorkeur van de klankbordgroep gaat uit naar het traject dat grotendeels de historische route volgt: vanaf het Gele Rijdersplein, door de Bovenbeekstraat en Beekstraat, langs het stadhuis en het Kerkplein naar de nieuwe haven. Dat is ook de favoriet van het college van B en W.
Het water stroomt momenteel vanaf de De La Reijstraat, waar ze voor het laatst zichtbaar is, ondergronds naar de Rijn, waar het via een gemaal in uitkomt.
Voor de toekomstige loop via het Gele Rijdersplein, moet het water worden verpompt vanaf de De La Reijstraat. Daar werd de beek enkele jaren geleden al in oude stijl hersteld.

Reageer op dit artikel