nieuws

Arbeidsmarkt blijft gespannen

bouwbreed

De spanning op de arbeidsmarkt zal komend jaar iets afnemen, maar blijft hoog, voorspelt het Centraal Planbureau. De groei van de werkgelegenheid zal dit jaar nog redelijk hoog zijn. Volgend jaar valt die echter duidelijk terug. Omgekeerd daalt de werkloosheid dit jaar nog licht maar zal volgend jaar licht toenemen.

De spanning op de arbeidsmarkt zal komend jaar iets afnemen, maar blijft hoog, voorspelt het Centraal Planbureau. De groei van de werkgelegenheid zal dit jaar nog redelijk hoog zijn. Volgend jaar valt die echter duidelijk terug. Omgekeerd daalt de werkloosheid dit jaar nog licht maar zal volgend jaar licht toenemen.
Het arbeidsaanbod blijft stijgen, maar zo verwachten de rekenmeesters, die groei zal beduidend lager uitvallen. In 2007 was de groei nog 144.000 personen, in 2008 komen er 125.000 bij op de arbeidsmarkt, in 2009 nog maar 60.000. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen neemt het arbeidsaanbod met 15.000 personen af. Door een verhoogde participatie van ouderen, vrouwen en allochtonen komen er 65.000 bij terwijl de conjunctuur nog eens 15.000 mensen naar de arbeidsmarkt lokt. Dat laatste aantal is beduidend minder dan eerdere jaren.
Het CPB verwacht verder dat de tijdelijke arbeidsmigratie, die de afgelopen jaren heeft gezorgd voor een belangrijke bijdrage van het arbeidsaanbod, zal gaan afzwakken. Dit heeft te maken met de aantrekkende economie in het belangrijkste land van herkomst, Polen.

Reageer op dit artikel