nieuws

Amsterdams monument mag worden gesloopt

bouwbreed Premium

Bij besluit van 12 december 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum vergunning verleend voor het slopen van het monumentale pand. Het is de bedoeling dat het pand wordt gesloopt met hergebruik van de geveltop, waardoor geen monumentale waarden verloren gaan. Er wordt een nieuw pand opgetrokken en de Van Houten-geveltop blijft onderdeel van de gevel, zodat de stedenbouwkundige waarde van de top geheel gehandhaafd blijft. Verder zal er in de geest van Van Houten worden gewerkt door een pand dat in niet al te beste conditie verkeert, te slopen met hergebruik van de geveltop.

Bij besluit van 12 december 2006 heeft het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam-Centrum vergunning verleend voor het slopen van het monumentale pand. Het is de bedoeling dat het pand wordt gesloopt met hergebruik van de geveltop, waardoor geen monumentale waarden verloren gaan. Er wordt een nieuw pand opgetrokken en de Van Houten-geveltop blijft onderdeel van de gevel, zodat de stedenbouwkundige waarde van de top geheel gehandhaafd blijft. Verder zal er in de geest van Van Houten worden gewerkt door een pand dat in niet al te beste conditie verkeert, te slopen met hergebruik van de geveltop.
De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad is het niet eens met de verleende sloopvergunning. Volgens deze vereniging rust de monumentale bescherming niet alleen op de gevel maar op het gehele pand en dient de sloopvergunning daarom te worden vernietigd.
De Rechtbank Amsterdam is van mening dat de bescherming alleen betrekking heeft op de gevel van het pand en verklaart het beroep van de vereniging ongegrond. De vereniging gaat tegen deze uitspraak in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS 3 september 2008, zaaknr. 200708573/1).
Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak richt de bescherming zich op het gehele pand en niet alleen op de (incomplete) zandstenen onderdelen van de gevelhals. Maar dit betekent niet dat er onterecht een sloopvergunning is verleend. Uit het rapport van het RACM blijkt dat er geen monumentale waarden verloren gaan.
In de door het MAB opgestelde bouwhistorische analyse staat voorts dat de instandhouding van het pand zich expliciet zou moeten richten op het behoud van de (incomplete) zandstenen onderdelen van de gevelhals en niet zozeer op de integrale instandhouding van een volledig casco, dat op de hoofdvorm en de voorgevel na niet zoveel bijzondere monumentale kwaliteiten bezit.
Een ander rapport en een notitie ingebracht door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, brengen de Afdeling bestuursrecht wat dit betreft niet op andere gedachten. De gemeente Amsterdam heeft zich op goede gronden op het standpunt gesteld dat, nu de top van de gevel wordt hergebruikt, er geen monumentale waarden worden aangetast. Het hoger beroep van de Vereniging wordt gegrond verklaard. De sloopvergunning blijft in stand met verbetering van de gronden waarop de vergunning rust.

jurisprudentie

In Amsterdam-Centrum staan veel monumentale panden. Zo ook in de Rozenstraat. In de uitspraak die wordt besproken, gaat het om de vraag of een monumentaal pand in deze straat mag worden gesloopt. Het betreft een zogenoemd Van Houten-pand. Dit houdt in dat het pand in de eerste helft van de 20ste eeuw geheel nieuw is gebouwd met toepassing van een oudere geveltop. Het pand is op 28 augustus 1969 aangewezen als monument en op 25 januari 1977 ingeschreven in het register van beschermde monumenten.

Reageer op dit artikel